Nhạn Môn

Nhạn Môn is an urban ward (phường) of Pác Nặm District, Bắc Kạn Province, in Vietnam.

Bắc Kạn Province
Capital:Bắc Kạn
Bắc Kạn
Wards
Nguyễn Thị Minh Khai
Đức Xuân
Sông Cầu
Phùng Chí KiênCommunes:
Huyền Tụng
Dư­ơng Quang
Nông Th­ượng
Xuất Hóa
Ba Bể District
 • Chợ Rã
 • Mỹ Phương
 • Đồng Phúc
 • Hoàng Trĩ
 • Quảng Khê
 • Yến Dương
 • Chu Hương
 • Địa Linh
 • Thượng Giáo
 • Khang Ninh
 • Nam Mẫu
 • Cao Thượng
 • Cao Trí
 • Phúc Lộc
 • Bành Trạch
 • Hà Hiệu
Bạch Thông District
 • Phủ Thông
 • Phương Linh
 • Vi Hương
 • Tú Trĩ
 • Lục Bình
 • Đôn Phong
 • Dương Phong
 • Quang Thuận
 • Hà Vị
 • Quân Bình
 • Cẩm Giàng
 • Tân Tiến
 • Sĩ Bình
 • Vũ Muộn
 • Cao Sơn
 • Nguyên Phúc
 • Mỹ Thanh
Chợ Đồn District
 • Bằng Lũng
 • Bình Trung
 • Yên Nhuận
 • Nghĩa Tá
 • Lương Bằng
 • Phong Huân
 • Yên Mỹ
 • Đại Sảo
 • Bằng Lãng
 • Đông Viên
 • Rã Bản
 • Phương Viên
 • Ngọc Phái
 • Yên Thượng
 • Yên Thịnh
 • Bản Thi
 • Quảng Bạch
 • Bằng Phúc
 • Tân Lập
 • Đồng Lạc
 • Xuân Lạc
 • Nam Cường
Chợ Mới District
 • Chợ Mới
 • Quảng Chu
 • Yên Đĩnh
 • Như Cố
 • Bình Văn
 • Yên Hân
 • Yên Cư
 • Thanh Bình
 • Nông Hạ
 • Nông Thịnh
 • Cao Kỳ
 • Tân Sơn
 • Hòa Mục
 • Thanh Vận
 • Thanh Mai
 • Mai Lạp
Na Rì District
 • Yên Lạc
 • Đồng Xá
 • Liêm Thủy
 • Xuân Dương
 • Dương Sơn
 • Quang Phong
 • Hảo Nghĩa
 • Cư Lễ
 • Hữu Thác
 • Côn Minh
 • Văn Minh
 • Ân Tình
 • Lam Sơn
 • Kim Lư
 • Lương Thành
 • Lạng San
 • Kim Hỷ
 • Lương Thượng
 • Văn Học
 • Lương Hạ
 • Cường Lợi
 • Vũ Loan
Ngân Sơn District
 • Ngân Sơn
 • Hương Nê
 • Lãng Ngâm
 • Thuần Mang
 • Thượng Quan
 • Đức Vân
 • Vân Tùng
 • Trung Hòa
 • Cốc Đán
 • Thương Ân
 • Bằng Vân
Pác Nặm District
 • Bằng Thành
 • Nhạn Môn
 • Công Bằng
 • Giáo Hiệu
 • Bộc Bố
 • Xuân La
 • Cổ Linh
 • An Thắng
 • Cao Tân
 • Nghiên Loan