Fernand Collin Prize For Law - Awards

Awards

 • 1962 - Walter Van Gerven (Katholieke Universiteit Leuven): Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer
 • 1972 - Willy Van Rijckeghem (Ghent University): Een econometrische studie van het dynamisch verband tussen inflatie en werkloosheid: een internationale vergelijking
 • 1982 - Marc Maresceau ((Ghent University): De directe werking van het Europees gemeenschapsrecht
 • 1984 - Koenraad Lenaerts (Katholieke Universiteit Leuven): Constitutie en rechter. De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
 • 1986 - Michel Flamee (Vrije Universiteit Brussel): Octrooieerbaarheid van software. Rechtsvergelijkende studie : België, Nederland, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en het Europees octrooiverdrag
 • 1988 - Aloïs Van Oevelen (University of Antwerp): De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht
 • 1990 - Jan Velaers: (University of Antwerp): De juridische vormgeving van de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting
 • 1992 - Thierry Vansweevelt (University of Antwerp): De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis
 • 1994 - Sophie Stijns (Katholieke Universiteit Leuven): De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten naar Belgisch recht, getoetst aan het Franse en het Nederlandse recht
 • 1996 - Piet Taelman (Ghent University): Het gezag van het rechterlijk gewijzigde in het gerechtelijk recht - begripsbepaling en -afbakening
 • 1998 - Patricia Popelier (University of Antwerp): Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving
 • 2000 - Piet Van Nuffel (Katholieke Universiteit Leuven): De rechten van nationale overheden in het Europees recht
 • 2000 - Annelies Wylleman ((Ghent University): Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht
 • 2002 - Erik Claes (Katholieke Universiteit Leuven): Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoreische benadering
 • 2004 - Johan Du Mongh (Katholieke Universiteit Leuven): De erfovergang van aandelen
 • 2004 - Britt Weyts (University of Antwerp): De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • 2006 - Steven Lierman (University of Antwerp): Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid. Gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde.
 • 2010 - Ingrid Boone (Ghent University): Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke
 • 2012 - Jürgen Vanpraet (University of Antwerp): De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State

Read more about this topic:  Fernand Collin Prize For Law

Other articles related to "awards, award":

41st Academy Awards - Winners - Presenters
... Cinematography) Diahann Carroll (Presenter Best Visual Effects, Documentary Awards Honorary Award to Onna White) Tony Curtis (Presenter Best Supporting Actress, Short Subjects Awards, Documentary ...
The A-Team - Production Notes - Awards
... During its time, The A-Team was nominated for 3 Emmy Awards In 1983 (Outstanding Film Sound Mixing for a Series) for the pilot episode, in 1984 (Outstanding Film Sound Mixing ...
Kelly Osbourne - Awards and Nominations
2002 – Teen Choice Awards – TV – Choice Breakout Star, Female (The Osbournes) – Won 2003 – Teen Choice Awards – Favorite TV Personality – Nominated 2003 – Teen ...
3D Systems - Community Involvement & Partnerships
... began partnering with the 90-year-old Scholastic Art Writing Awards in the Future New category ... For this branch of the Scholastic Awards, students will be challenged to express bold and innovative ideas using new technologies. 3D Systems will offer students free 3D design software to facilitate their creations and will award three winners with a $1000 scholarship ...
59th World Science Fiction Convention - Awards - Other Awards
... John W ... Campbell Award for Best New Writer of 2000 or 2001 Kristine Smith ...