Dengan Basikal Itu

Some articles on dengan, itu:

Malay Languages - Comparison of Malay Varieties
... Spoken In Varieties of Malay Standard Court Malay (formal) Ke mana engkau hendak pergi dengan kereta angin itu? Bolehkah saya ikut? Ancient Riau-Johor-Malacca Standard ...