Aleksey Aydarov

Some articles on aleksey aydarov:

Belarus At The 1998 Winter Olympics - Biathlon
10 km Sprint Aleksandr Popov 2 3053.0 55 Vadim Sashurin 1 3034.0 46 Aleksey Aydarov 2 3012.3 37 Oleg Ryzhenkov 2 2938.2 27 Event Athlete Time Misses Adjusted time 2 ...
Belarus At The 2002 Winter Olympics - Biathlon
... Time Rank 10 km sprint Aleksandr Syman 3 2745.3 56 Aleksey Aydarov 2 2706.4 37 Vadim Sashurin 0 2609.9 12 Oleg Ryzhenkov 0 2605.5 11 12.5 km pursuit 2 Aleksandr Syman 3 ...