Wafedo

Some articles on wafedo:

Angloromani Language - Samples of Angloromani
... moro divvusly mauro, ta fordel mendi moro wafedo-kerimus, pensa mendi fordels yon ta kairs wafedo aposh mendi, ta lel mendi kek adre wafedo-kerimus ... Jaw keressa te righer mendi avri wafedo ...