Veinticinco De

Some articles on veinticinco de, de:

Veinticinco De Mayo Partido
... Veinticinco de Mayo Partido (25th of May) is a partido located in the centre-north of Buenos Aires Province in Argentina ... of about 35,000 inhabitants in an area of 4,769km², and its capital city is Veinticinco de Mayo, which is located around 228km from Buenos Aires ...
Fum, Fum, Fum - Lyrics
... singing of his glory, fum, fum, fum A vint-i-cinc de desembre fum, fum, fum (bis) Ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i blanquet Fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia ... Allí dalt de la muntanya fum, fum, fum (bis) Si n'hi ha dos pastorets abrigadets, abrigadets amb la pell i la samarra, menjant ous i botifarra ... A vint-i-cinc de desembre fum, fum, fum (bis) n'és el dia de Nadal, molt principal, molt principal, quan n'eixirem de matines, farem bones escudines ...
ARA Veinticinco De Mayo
... ARA Veinticinco de Mayo may refer to the following specific vessels of the Argentine Navy Cruiser ARA Veinticinco de Mayo, 1891-1916 Cruiser ARA ...