Trebnje

Trebnje is a town in southeastern Slovenia. Trebnje lies on the Temenica River in the traditional region of Lower Carniola. The area was already settled in Antiquity. The modern settlement developed on the main regional road and railway line from Ljubljana to Novo Mesto. It is the centre of the Municipality of Trebnje.

Read more about Trebnje:  History, Landmarks, Transport

Other articles related to "trebnje":

List Of Cities, Towns, And Villages In Slovenia/G
... vas-Poljane Goli Vrh Krško Golica Železniki Golice Kamnik Golišče Litija Goljek Trebnje Golnik Kranj Golo Brdo Brda Golo Brdo Medvode Golo Ig ... Grič pri Dobličah Črnomelj Grič pri Klevevžu Novo mesto Grič pri Trebnjem Trebnje Grič Krško Grič Ribnica Grinjan Koper Grintovec pri Osilnici Osilnica Grintovec Ivančna Gorica Grintovec ...
Trebnje - Transport
... A railroad has connected Trebnje with Novo Mesto and Ljubljana since 1894, and with the town of Sevnica since 1938 ... Slovenia from northwest to southeast, has run past Trebnje ...
RK Trimo Trebnje
... Rokometni Klub Trimo Trebnje (English Handball Club Trimo Trebnje), commonly referred to as RK Trimo Trebnje or simply Trimo Trebnje, is a team handball club from Trebnje, Slovenia ...
List Of Cities, Towns, And Villages In Slovenia/R
... Račice Ilirska Bistrica Račja vas Brežice Račje Selo Trebnje Rački Vrh Radenci Račni Vrh Domžale Radana vas Zreče Radanja vas Ivančna Gorica Radeče ... Podvelka Rdeči Kal Ivančna Gorica Rdeči Kal Trebnje Reber pri Škofljici Škofljica Reber Žužemberk Recenjak Lovrenc na Pohorju Rečica ob Paki Šmartno ob Paki Rečica ob Savinji ...
List Of Cities, Towns, And Villages In Slovenia/D
... Debro Laško Dečina Črnomelj Dečja vas pri Zagradcu Ivančna Gorica Dečja vas Trebnje Dečno Selo Brežice Dedna Gora Sevnica Dedni Dol Ivančna Gorica Dedni Vrh Krško Dednik ... Gorenja vas-Poljane Dolenja Dobrava Trebnje Dolenja Lepa vas Krško Dolenja Nemška vas Trebnje Dolenja Pirošica Brežice Dolenja Podgora Črnomelj Dolenja Ravan Gorenja vas-Poljane ... Trebnje Dolga Poljana Ajdovščina Dolga Raka Krško Dolga vas Kočevje Dolga vas Lendava Dolge Njive Gorenja vas-Poljane Dolge Njive Lenart Dolgi Laz Tolmin Dolgi Vrh Slovenska Bistrica Dolgo Brdo pri Mlinšah ...