Pergi Dengan Basikal

Some articles on pergi dengan, pergi dengan basikal:

Malay Languages - Comparison of Malay Varieties
... Court Malay (formal) Ke mana engkau hendak pergi dengan kereta angin itu? Bolehkah saya ikut? Ancient Riau-Johor-Malacca Standard Malaysian Malay (formal) Ke manakah kamu mahu/hendak pergi dengan basikal itu ...