Pergi

Some articles on pergi:

Malay Languages - Comparison of Malay Varieties
... Language Sentence Spoken In Varieties of Malay Standard Court Malay (formal) Ke mana engkau hendak pergi dengan kereta angin itu? Bolehkah saya ikut ...