Oia Ka Mea

Some articles on oia ka mea, mea, ka:

1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 4: Prerogatives of The King - Original Text
... Oia ka mea maluna o na kanaka a pau, a me na'lii a pau ... Ia ia na koa, a me na mea kaua o ke aupuni, na pu, na pa kaua, a me na mea kaua a pau ... Ia ia ka waiwai o ke aupuni, ke kala o ke kino, ka auhau o ka aina, a me na la hana ekolu o ka malama, e like nae me ka olelo o ke kanawai ...