Och

Some articles on och:

Scott Medal - Design
... a Dublin-based teacher who also designed the Garda Síochána crest ... for Garda Síochána. ... The reverse is inscribed "Gharda Síochána na h-Éireann" ...
List Of Rederiet Episodes - Episodes - Season 11
... alibi" 4 ... September 1997 "Lögner och löften" 11 ... September 1997 "Farlig försoning" 18 ... September 1997 "Vänner emellan" 25 ... September ...
Fachtna Murphy
... Fachtna Murphy was the Commissioner of An Garda Síochána from 2007 to 2010 ... policing strategies in An Garda Síochána ... He joined An Garda Síochána in 1967 and holds a Bachelor of Arts (Hons) Degree in Police Management and a Diploma in Management and Industrial Relations, and has also studied policing ...
Stenborg Troupe - The Second Period
... a very popular part of the city's summer life the opera-performances Thetis och Phelée became Petis och Nasenblom, Acis och Galathea became Kasper ...
Swedish Compulsory National Service Act - Proposal
... de äro lämmar I fosterlandets stora organism och att individen måste lyda ... auktoritetstron får icke undergrävas, och lydnadsplikten skall anammas som ett samhällets nödvändiga och självklara krav." ...