Na Hearadh

Some articles on na hearadh:

List Of Scottish Gaelic Place Names - Scottish Islands
... Benbecula Beinn nam Fadhla Berneray, North Uist Beàrnaraigh (na Hearadh) Bernera Great Bernera Beàrnaraigh (Ùig) Beàrnaraigh Mòr Burnt Islands Eilean Mòr Eilean Fraoich Eilean Buidhe "La ...
Loch Ròg
... Little Bernera Pabaigh Mòr Seanna Chnoc Vacsay Lewis and Harris / Leòdhas agus na Hearadh Outer Hebrides Scotland Inhabited islands Lewis/Leòdhas and Harris/Na Hearadh Great Bernera/Bearnaraigh ...
Marybank, Lewis
... Lewis and Harris / Leòdhas agus na Hearadh Outer Hebrides Scotland Inhabited islands Lewis/Leòdhas and Harris/Na Hearadh Great Bernera/Bearnaraigh Mòr Scalpay/Sgalpaigh Other ...