Mohamed Thakurufaanu

Some articles on thakurufaanu, mohamed:

Muhammad Thakurufaanu Al Auzam
... Al-Sultan Al-Gaazee Muhammad Thakurufaanu Al-Auzam (Dhivehi އައްސުލްޠާން އަލްޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު އަލްއަޢުޡަމް) (death August 26, 1585 ... Mohamed Thakurufan learned hevikan in Bidadi (ބޭދާޅީ) in India ... Muhammad Thakurufaanu was the son of Khatheeb (island chief) Husain of Utheemu in Thiladhummathi Atoll and Lady Amina Dio of Ihavandhoo ...