Ke Aupuni

Some articles on ke aupuni, ke:

1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 9: Respecting The Meetings of The Legislative Body - Original Text
... mau loa ia kela buke i ole ai e nalowale na olelo a lakou e imi ai no ke aupuni ... ko lakou la e akoakoa'i e imi ka pono no ke aupuni, a holo kekahi olelo ia lakou, alaila e kakauia kela olelo iloko o kekahi buke, a e malama loa ia buke i mea e nalowale ole ai na pono i imiia no ke ... Aole hoi e kauia kekahi kanawai hou ke ae ole ka nui o na'lii maoli, a me ka poe i kohoia ...
1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 7: House of Nobles - Original Text
... No na'lii malalo o ke Alii nui ... a me Haalilio, a ina komo ka mea hou na ke kanawai e hoakaka ia ... Na lakou nei kekahi olelo o ke aupuni ...