Het Europees

Some articles on het, europees, het europees:

Fernand Collin Prize For Law - Awards
1962 - Walter Van Gerven (Katholieke Universiteit Leuven) Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer 1972 - Willy Van Rijckeghem (Ghent ... De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 1986 - Michel Flamee (Vrije ... Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en het Europees octrooiverdrag 1988 - Aloïs Van Oevelen (University of Antwerp ...