Dimitrie Ghica

Dimitrie Ghica or Ghika (1816 – 1897) was a Romanian politician. A prominent member of the Conservative Party, he served as Prime Minister between 1868 and 1870.

Dimitrie Ghica was born in the Ghica family, as the son of the Wallachian Prince Grigore IV Ghica by his first wife, Maria Hangerly. He married Charlotte Duprond, and they had two daughters, Maria and Iza.

Prime Ministers of Romania
United Principalities
 • B. Catargiu
 • Arsache
 • N. Creţulescu
 • Kogălniceanu
 • Bosianu
 • N. Creţulescu
 • I. Ghica
 • L. Catargiu
 • I. Ghica
 • C. Creţulescu
 • Ş. Golescu
 • N. Golescu
 • D. Ghica
 • A. Golescu
 • Epureanu
 • I. Ghica
 • L. Catargiu
 • Florescu
 • Epureanu
 • Ion C. Brătianu
 • D. Brătianu
 • Ion C. Brătianu
Kingdom of Romania
 • Ion C. Brătianu
 • Rosetti
 • L. Catargiu
 • Manu
 • Florescu
 • L. Catargiu
 • Sturdza
 • Aurelian
 • Sturdza
 • Cantacuzino
 • Carp
 • Sturdza
 • Cantacuzino
 • Sturdza
 • Ion I. C. Brătianu
 • Carp
 • Maiorescu
 • Ion I. C. Brătianu
 • Averescu
 • Marghiloman
 • Coandă
 • Ion I. C. Brătianu
 • Văitoianu
 • Vaida-Voevod
 • Averescu
 • Ionescu
 • Ion I. C. Brătianu
 • Averescu
 • Ştirbey
 • Ion I. C. Brătianu
 • V. Brătianu
 • Maniu
 • Mironescu
 • Maniu
 • Mironescu
 • Iorga
 • Vaida-Voevod
 • Maniu
 • Vaida-Voevod
 • Duca
 • Angelescu
 • Tătărescu
 • Goga
 • Cristea
 • Călinescu
 • Argeşanu
 • Argetoianu
 • Tătărescu
 • Gigurtu
 • Antonescu
 • Sănătescu
 • Rădescu
 • Groza
Communist Romania
 • Groza
 • Gheorghiu-Dej
 • Stoica
 • Maurer
 • Mănescu
 • Verdeţ
 • Dăscălescu
Romania since 1989
 • Roman
 • Stolojan
 • Văcăroiu
 • Ciorbea
 • Dejeu
 • Vasile
 • Athanasiu
 • Isărescu
 • Năstase
 • Bejinariu
 • Popescu-Tăriceanu
 • Boc
 • Predoiu
 • Ungureanu
 • Ponta
Italics indicate interim officeholders.
Foreign Ministers of Romania
United Principalities
Principality of Romania
 • Arsache
 • Cantacuzino
 • I. G. Ghica
 • Rosetti-Bălănescu
 • Papadopol-Calimah
 • I. Ghica
 • Mavrogheni
 • Ştirbei
 • Ş. Golescu
 • Teriachiu
 • Ş. Golescu
 • N. Golescu
 • D. Ghica
 • Kogălniceanu*
 • Calimachi-Catargiu
 • A. Golescu
 • Carp
 • Calimachi-Catargiu
 • Costa-Foru
 • Boerescu
 • Ion Bălăceanu
 • Cornea
 • Kogălniceanu
 • Ionescu
 • Câmpineanu*
 • Kogălniceanu
 • Câmpineanu
 • Boerescu
Kingdom of Romania
 • Boerescu
 • D. Brătianu
 • Stătescu
 • Sturdza
 • Câmpineanu
 • Ion C. Brătianu*
 • Pherekyde
 • Carp
 • A. Lahovary
 • Esarcu
 • A. Lahovary
 • Sturdza
 • Stoicescu
 • Aurelian*
 • Sturdza
 • Ioan Lahovary
 • Marghiloman
 • Sturdza
 • Ion I. C. Brătianu
 • Sturdza*
 • Iacob Lahovary
 • Ioan Lahovary
 • Sturdza
 • Ion I. C. Brătianu
 • Djuvara
 • Maiorescu
 • Porumbaru
 • Ion I. C. Brătianu
 • Averescu*
 • Arion
 • Coandă
 • Ion I. C. Brătianu
 • Văitoianu*
 • Mişu
 • Vaida-Voevod
 • Zamfirescu
 • Ionescu
 • Derussi
 • Duca
 • Mitilineu
 • Ştirbey*
 • Ion I. C. Brătianu
 • Titulescu
 • Mironescu
 • Mihalache
 • Argetoianu*
 • D. Ghica
 • Vaida-Voevod
 • Titulescu
 • Tătărescu*
 • Titulescu
 • V. Antonescu
 • Micescu
 • Tătărescu*
 • Petrescu-Comnen
 • Gafencu
 • Gigurtu
 • Argetoianu
 • Manoilescu
 • M. Sturdza
 • I. Antonescu*
 • M. Antonescu
 • Niculescu-Buzeşti
 • Vişoianu
 • Tătărescu
Communist Romania
 • Pauker
 • Bughici
 • Preoteasa
 • Maurer
 • Bunaciu
 • Mănescu
 • Macovescu
 • Andrei
 • Văduva
 • Totu
 • Stoian
Romania since 1989
 • Celac
 • Năstase
 • Meleşcanu
 • Severin
 • Pleşu
 • Roman
 • Geoană
 • Ungureanu
 • Popescu-Tăriceanu*
 • Cioroianu
 • Comănescu
 • Diaconescu
 • Predoiu*
 • Baconschi
 • Diaconescu
 • Marga
Interior Ministers of Romania
United Principalities
Principality of Romania
 • B. Catargiu
 • Arsache
 • Creţulescu
 • Kogălniceanu
 • Bosianu
 • Florescu
 • D. Ghica
 • L. Catargiu
 • I. Ghica
 • I. C. Brătianu
 • Ş. Golescu
 • A. Arion
 • A. Golescu
 • Epureanu
 • Vernescu
 • C. A. Rosetti
 • Stolojan
 • Teriachiu
 • Stătescu
Kingdom of Romania
 • Chiţu
 • Mihai
 • Nacu
 • T. Rosetti
 • Ştirbei
 • Manu
 • Fleva
 • Sturdza
 • Lascăr
 • Pherekyde
 • Cantacuzino
 • Olănescu
 • Aurelian
 • Pallade
 • Haret
 • I. I. C. Brătianu
 • Marghiloman
 • C. Arion
 • T. Ionescu
 • Morţun
 • Constantinescu
 • Sărăţeanu
 • Văitoianu
 • Mârzescu
 • Averescu
 • Vlad
 • Lupu
 • Argetoianu
 • Cămărăşescu
 • Goga
 • Ştirbey
 • Duca
 • Vaida-Voevod
 • Popovici
 • Mihalache
 • Iorga
 • Mironescu
 • Inculeţ
 • Iuca
 • Tătărescu
 • Franasovici
 • Călinescu
 • Marinescu
 • Ottescu
 • Ghelmegeanu
 • David Popescu
 • Petrovicescu
 • Dumitru Popescu
 • Aldea
 • Penescu
 • Sănătescu
 • Rădescu
 • Georgescu
Communist Romania
 • Georgescu
 • Drăghici
 • Ştefan
 • Drăghici
 • Onescu
 • Stănescu
 • Bobu
 • Coman
 • Homoştean
 • Postelnicu
Romania since 1989
 • Chiţac
 • Ursu
 • Babiuc
 • Dănescu
 • Tărăcilă
 • Dejeu
 • C. Ionescu
 • Rus
 • Săniuţă
 • Blaga
 • David
 • Nica
 • Blaga
 • Igaş
 • Berca
 • Rus
Presidents of the Senate of Romania
Corpul Ponderator
(Moderating Body)
1864 - 1866
Senat
1866 - 1940
 • Nifon Rusailă
 • Ştefan Golescu
 • Nicolae Golescu
 • Alexandru Plagino
 • Nifon Rusailă
 • Calinic Miclescu
 • Constantin Bosianu
 • Dimitrie Ghica
 • Ion Emanoil Florescu
 • Nicolae Creţulescu
 • Ion Emanoil Florescu
 • Constantin Boerescu
 • Gheorghe Grigore Cantacuzino
 • Dimtrie Ghica
 • Dimitrie Alexandru Sturdza
 • Eugeniu Stătescu
 • Nicolae Gane
 • Constantin Boerescu
 • Eugeniu Stătescu
 • Petre S. Aurelian
 • Constantin Boerescu
 • Petre S. Aurelian
 • Constantin Budişteanu
 • Gheorghe Grigore Cantacuzino
 • Theodor Rosetti
 • Ion Lahovari
 • Basile M. Missir
 • Emanoil Porumbaru
 • Dimitrie I. Dobrescu
 • Paul Bujor
 • Constantin Coandă
 • Mihail Pherekyde
 • Constantin I. Nicolaescu
 • Constantin Coandă
 • Constantin I. Nicolaescu
 • Traian Bratu
 • Mihail Sadoveanu
 • Nicolae Costălescu
 • Leonte Moldovan
 • Constantin Dimitriu-Dovlecel
 • Alexandru Lapedatu
 • Nicolae Iorga
 • Constantin Argetoianu
Senat
since 1990
 • Alexandru Bârlădeanu
 • Oliviu Gherman
 • Petre Roman
 • Mircea Ionescu-Quintus
 • Nicolae Văcăroiu
 • Doru-Ioan Tǎrǎcilǎ*
 • Ilie Sârbu
 • Mircea Geoană
 • Petru Filip*
 • Vasile Blaga
 • Crin Antonescu
^* interim (acting)
Presidents of the Chamber of Deputies of Romania
Adunarea Deputaţilor
(Assembly of Deputies)
1862 - 1947
 • Nifon Rusailă
 • Alexandru Emanoil Florescu
 • Emanoil Costache Epureanu
 • Nicolae Catargiu
 • Emanoil Costache Epureanu
 • Lascăr Catargiu
 • Anastasie Fătu
 • Ion C. Brătianu
 • Costache Negri
 • Grigore Balş
 • Gheorghe Costa-Foru
 • Nicolae Pǎcleanu
 • Dimitrie Ghica
 • Constantin N. Brăiloiu
 • Constantin A. Rosetti
 • Gheorghe Vernescu
 • Constantin A. Rosetti
 • Dimitrie C. Brǎtianu
 • Dimitrie Lecca
 • Constantin A. Rosetti
 • Dimitrie Lecca
 • Lascăr Catargiu
 • Constantin Grǎdişteanu
 • Gheorghe Grigore Cantacuzino
 • Gheorghe Rosnovanu
 • Gheorghe Manu
 • Petre C. Aurelian
 • Dimitrie Gianni
 • Constantin Olǎnescu
 • Gheorghe Grigore Cantacuzino
 • Mihail Pherekyde
 • Ştefan Şendrea
 • Grigore Trandafil
 • Constantin Cantacuzino-Paşcanu
 • Mihail Pherekyde
 • Basile M. Missir
 • Mihail Pherekyde
 • Constantin Olǎnescu
 • Constantin Cantacuzino-Paşcanu
 • Mihail Pherekyde
 • Vasile C. Morţun
 • Constantin Meissner
 • Alexandru Vaida-Voevod
 • Nicolae Iorga
 • Duiliu Zamfirescu
 • Mihail Orleanu
 • Petre P. Negulescu
 • Nicolae Sǎveanu
 • Ştefan Cico Pop
 • Dimitrie Pompeiu
 • Stefan Cicio Pop
 • Nicolae Sǎveanu
 • Alexandru Vaida-Voevod
 • Mihail Sadoveanu
Marea Adunare Naţională
(Grand National Assembly)
1948 - 1989
 • Gheorghe Apostol
 • Constantin Agiu
 • Constantin Pârvulescu
 • Dumitru Petrescu
 • Alexandru Drăghici
 • Dumitru Petrescu
 • Constantin Doncea
 • Gheorghe Apostol
 • Ion Vincze
 • Gheorghe Apostol
 • Gheorghe Stoica
 • Constantin Pârvulescu
 • Ştefan Voitec
 • Miron Constantinescu
 • Nicolae Giosan
Adunarea Deputaţilor
(Assembly of Deputies)
1990 - 1992
 • Dan Marţian
Camera Deputaţilor
(Chamber of Deputies)
since 1992
 • Adrian Năstase
 • Ion Diaconescu
 • Valer Dorneanu
 • Adrian Năstase
 • Bogdan Olteanu
 • Roberta Anastase
 • Valeriu Zgonea
Persondata
Name Ghica, Dimitrie
Alternative names
Short description
Date of birth 1816
Place of birth
Date of death 1897
Place of death


Other articles related to "dimitrie ghica, dimitrie, ghica":

Dimitrie Ghica-Comăneşti
... Dimitrie Ghika-Comăneşti (also Demeter Ghika, Ghika Comăneşteanu, Prince Ghika de Roumanie December 31, 1839–1923) was a Romanian nobleman, explorer, famous hunter, adventurer and politician ... He was born into the Ghica family, with nobiliary ancestry roots beginning in the 17th century ... His estate's residence, the Ghika Chateau (or Palatul Ghica – Rom.) built in 1880, in late Baroque style, by the French architect Albert Galleron, (also designer of the ...
Ghica Family - Notable Members of The Family - Others
... Elena Ghica (1828–1888), Romanian writer Ioan Grigore Ghica (1830-881), Romanian politician, Minister of Foreign Affairs and Ministry of National ... Ghica (1875–1967), Romanian politician, Minister of Foreign Affairs of Romania Nicolae Ghica-Budeşti (1869–1943), Romanian architect Albert Ghica (late 19th century ...
List Of Prime Ministers Of Romania - List of Officeholders
... — 14 June 11 ... February 1866 ML Creţulescu II 5 ... Ion Ghica 11 ... February 10 ... May 1866 ML I ... Ghica I 6 ... Lascăr Catargiu — 11 May 13 ... July 1866 C L ... Catargiu I 7 (5) Ion Ghica 15 ... July 21 ... February 1867 ML I ...
Petre S. Aurelian
... Aurelian was elected as member of the Romanian Academy in 1871 and was its president between 1896 and 1897 ... He died in Bucharest on 24 January 1909 ...