Yokkaichi Chuo Kogyo

Some articles on kogyo, yokkaichi:

All Japan High School Soccer Tournament - Finals - Results
1974 Itabashi Teikyo 3-1 Shimizu Higashi 1975 Urawa Minami 2-1 Shizuoka Kogyo 1976 Urawa Minami 5-4 Shizuoka Gakuen 1977 Itabashi Teikyo 5-0 Yokkaichi ...