Naik Basikal Tu

Some articles on basikal:

Malay Languages - Comparison of Malay Varieties
... Malay (formal) Ke manakah kamu mahu/hendak pergi dengan basikal itu? Bolehkah saya ikut? Malaysia Standard Indonesian (formal) Kamu akan bersepeda ke mana? Bolehkah saya ikut? Indonesia Indonesian-Betawi (in ...