Moku

Some articles on moku:

Mokuʻula
... Mokuʻula is a tiny island now buried beneath an abandoned baseball field in Maluʻulu o Lele Park, Lahaina, Hawaii ... According to Klieger, "the moated palace of Mokuʻula...was a place of the "Sacred Red Mists," an oasis of rest and calm during the raucous, rollicking days of Pacific whaling." When the capital of Hawaii ...
Danka System - The Appearance of The Gojōmoku
... Concerning the Certification of Religious Affiliation for Danka"(Gojōmoku Shūmon Danna Ukeai No Okite (御条目宗門旦那請合之掟), usually abbreviated ... The Gojōmoku, which gives temples additional power over parishioners, is mentioned occasionally by temple registries and, when a danka did not meet its conditions, the temple ...
Royal Order Of Kamehameha I - Today
... Today the order has eight Chapters Moku O Hawaiʻi (Central Oʻahu) Moku O Mãmalahoa (Hilo, Hawaiʻi) Moku O Kaumualiʻi (Kauaʻi) Moku O Kahekili (Maui) Moku ...
1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 6: Governors - Original Text
... No Maui a me na moku e pili ana kekahi, no Oahu kekahi, a no Kauai a me na moku e pili ana kekahi ... E noho luna no oia maluna o na luna auhau a pau o kona moku, a nana no e hooko i ka lakou olelo a pau, ke ike oia he pono, e hooko nae e like me ka olelo o ke kanawai, aole ma kona manao wale ... Oia hoi ka luna maluna o na lunakanawai a pau o kona moku, a nana no e hooko i ka lakou olelo, e like me ka olelo maluna ...
Mokulua
... The larger island (on the left when looking from Lanikai) is Moku Nui and the smaller, Moku Iki ... Specifically, the smaller islet, Moku Iki, is off-limits to visitors, as is the interior of Moku Nui ... Locals surf the breaks on both sides of Moku Nui and spearfish alongside tiger sharks where they are known to hangout on the ocean side drop off ...