Gian Giacomo Angeli

Some articles on gian giacomo angeli, giacomo:

List Of Captains Regent Of San Marino, 1700–1900
... Pietro Francini 1704 October Giambattista Tosini Tommaso Ceccoli 1705 April Gian Giacomo Angeli Lorenzo Giangi 1705 October Giuseppe Loli Melchiorre Martelli 1706 April. 1743 April Filippo Manenti Belluzzi Filippo Fabbrini 1743 October Giacomo Begni Francesco Antonio Righi 1744 April Giuseppe Onofri Alfonso Giangi 1744 October Giovanni Maria ...