Daljit Kaur

Some articles on daljit kaur, kaur:

List Of Indian Punjabi Films - 1983
... Bill Sikand Mamla Garbar Hai - Daljit Kaur, Gurdas Maan, Mehar Mittal, Ram Mohan, Yash Sharma,Tina Ghai (Dir Hari Dutt) Babul Da Vehda Batwara - Veerendra, Daljeet Kaur, Yograj Singh, Yogesh Chabra, Yash ... Kanchan Mattu,Manorama (Dir Mohan Bhakri) Laajo - Veerendra, Daljit Kaur,Anita Sarin, Sudha Chopra, Yogesh Chhabra, Mehar Mittal, Yash Sharma (Dir Veerendra) Patwari - Yogesh Chhabra,Arpana ... Bhogal) Jai Mata Chintpurni - (Dir Satish Bhakri) Roop Shoukeenan Da - Daljit Kaur (Dir Kanwal Viala) Vohti Hath Soti - Satish Kaul, Rama Vij (Dir Mohan Bhakri) ...