Brunei-muara

Some articles on :

Lumapas, Brunei-Muara - Other Locations
... Jong Batu, an island in the Brunei River Mukims of Brunei-Muara District Berakas A Berakas B Burong Pinggai Ayer Gadong A Gadong B Kianggeh Kilanas Kota Batu ...