Akuma Shougun

Some articles on akuma, akuma shougun:

List Of Kinnikuman Episodes - Kinnikuman - Golden Mask Arc
... no maki" (伝説の黄金マスクの巻) "The Challenge of the Demon Knights" "Akuma Kishi no Chousen no maki" (悪魔騎士の挑戦の巻) 67 "The Outrageous ... Akuma Shogun" "Kinnikuman tai Akuma Shougun no maki" (キン肉マンVS悪魔将軍の巻) "The Victory of Justice and Friendship" "Seigi to Yuujou no Shouri no maki ...