Ka Buok

Some articles on ka, buok, ka buok:

Cebuano Grammar - Linkers - Ka
... The linker ka is used to link a number and the phrase it modifies ... Buok whole is sometimes used with ka ... Example 1 Example 2 Gloss usa ka bata usa ka buok bata one child walo ka semana walo ka buok semana eight weeks duha ka tasa duha ka buok tasa two cups ...