Hajah

Some articles on hajah:

Omar Ali Saifuddien III - Personal Life - Grandchildren
... Bolkiah HRH Pengiran Anak Puteri (Princess) Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah ... HRH Pengiran Anak Puteri (Princess) Hajah Muta-Wakkilah Hayatul Bolkiah ... HRH Pengiran Anak Puteri (Princess) Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah ...
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak - Administration
... by Principal Wan Saberina Binti Wan Musa Past principals include Puan Hajah Aminah Binti Aboo Bakar (2002-2006) Puan Hajah Norlia Binti Mohd Shuhaili, A.M.P (2 ...
Hassanal Bolkiah - Marriage and Family
... His former second wife, Hajah Mariam (the former Pengiran Isteri), was a former stewardess for the national carrier, Royal Brunei Airlines ... By Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Pengiran Anak Puteri (Princess) Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah (born 26 July 1969),(married to Pengiran Maharaja Setia Laila di-Raja ... Pengiran Anak Puteri (Princess) Hajah Muta-Wakkilah Hayatul Bolkiah (born 12 October 1971) Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Crown Prince) Al-Muhtadee Billah (born 17 February 1974), (married to Paduka Seri ...
Klang High School - Principals
... Said (1998–2001) Madam Hajah Siti Aishah binti Abdullah (2001–2005) Madam Hajah Sriyati binti Abdul Manan (2005–2009) Sir Haji Najib (2009) Madam Hajah Huzaimah (2010-2012) Madam Hajah Laila (Now) ...