Yosan

Some articles on yosan:

Yosan Line
... The Yosan Line (予讃線, Yosan-sen?) is a railway line on the island of Shikoku in Japan, operated by the Shikoku Railway Company (JR Shikoku) ... The Yosan Line, along with the Dosan Line, connected with the Ukō Ferry at Takamatsu Station ...
Mukaibara Station - Adjacent Stations
... Service » Yosan Line (Old Line) Iyoshi - Kōnokawa Yosan Line (Branch Line) Terminus - Iyo-Ōhira Stations of the JR Shikoku Yosan Line Takamatsu Kōzai ...
Iyo-Ōzu Station - Adjacent Stations
... Service » Yosan Line (Old Line) Gorō - Nishi-Ōzu Yosan Line (Branch Line) Niiya - Terminus Stations of the JR Shikoku Yosan Line Takamatsu Kōzai ...
Shikoku Railway Company - Lines
... Prior to the change, the Dosan, Kōtoku, Tokushima and Yosan Lines were Main Lines ... Main Lines n/a Honshi Bisan Line 本四備讃線 Kojima — Udatsu Y Yosan Line Main Line 予讃線 Takamatsu — Matsuyama U Matsuyama — Mukaibara Branch Line (New Line) Mukaibara — Uchiko Uchiko ...
Takamatsu Station (Kagawa) - Ground Platforms
... Shido, Sanbommatsu, Tokushima 4 ■Yosan line,■Dosan LineDirect Sakaide, Utazu, Tadotsu, Kan'onji, Kotohira 5 Limited Express "Uzushio" Utazu・Kojima, Okayama ■Rapid"Marine Liner" Sakaide, Kojima ...