Polska Gazeta Lekarska

Some articles on polska gazeta lekarska, polska:

Łucja Frey - Bibliography
... Polska Gazeta Lekarska 41, 708-710 (1923) Le syndrome du nerf auriculo-temporal ... Neurologia Polska 8, 2, 124-142 (1925) Frey Ł, (1925) "Przyczynki do nauki o topografii w trzonie mózgowym ... Ogniska w wyższych piętrach mostu Varola." Polska Gazeta Lekarska 15 335–338 (in Polish) Przypadek chorego z guzem stoku Blumenbacha ...