Okr

Some articles on okr:

Military District - Poland
... Poznań Military District (Poznański Okręg Wojskowy), HQ in Poznań Kraków Military District (Krakowski Okręg Wojskowy), HQ in Kraków Łódź Military District (Łódzki Okręg Wojskowy), HQ in Łód ... In 1921, due to reorganization, the military districts were replaced with Dowództwo Okręgu Korpusu (DOK - Corps District Command) ...
Okręglica
... Okręglica may refer to the following places Okręglica, Greater Poland Voivodeship (west-central Poland) Okręglica, Łódź Voivodeship (central Poland ...
Kedyw - Bibliography
... HENRYK WITKOWSKI "KEDYW" OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ARMII KRAJOWEJ W LATACH 1943 - 1944", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1985, ISBN 83-202-0217-5, Rybicka Hanna "Ke ...
Okrąglik
... Okrąglik may refer to the following places Okrąglik, Masovian Voivodeship (east-central Poland) Okrąglik, Silesian Voivodeship (south Poland) Okrąglik ...
Obwód
... period, from 1816 until 1842, when they were renamed powiats (the former powiats being renamed okręgi) ... An obwód was then a subdivision of an okręg ... obwody were later replaced by powiats, and the okręgi by voivodeships ...