Novyim

Some articles on novyim:

Old Church Slavonic Grammar - Adjectives
... jei = nověi I novomь + imь = novъimь > novyimь novojǫ + jejǫ = novojǫ, novǫjǫ N, A nova + ja = novaja nově + i = nověi G, L novu + jeju ...