Na Aina

Some articles on na:

1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 4: Prerogatives of The King - Original Text
... Na Pono o ke Alii nui ... Oia ka mea maluna o na kanaka a pau, a me na'lii a pau ... Ia ia na koa, a me na mea kaua o ke aupuni, na pu, na pa kaua, a me na mea kaua a pau ...