Mayad Nga

Some articles on mayad, mayad nga, nga:

Kinaray-a Language - Common Expressions
... To the market.) Are you eating well? - Mayad man pangaən mo? Good ... - Mayad ... What is your name? - Ano ngaran mo? Good morning! - Mayad nga aga! Good afternoon! - Mayad nga hapon! Good evening! - Mayad nga gabiʔi! That one ...
Aklan Language - Common Phrases
... Akeanon Malaynon English Hay Kamusta Hello Mayad-ayad nga agahon Mayad nga agahon Good morning Mayad-ayad nga hapon Mayad nga hapon Good afternoon Mayad-ayad nga gabi-i Mayad nga gab-i Good night Mayad ...