List of Precomposed Latin Characters in Unicode - Ligatures and Digraphs

Ligatures and Digraphs

Row–column order.

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg Hhh Iii Jjj Kkk Lll Mmm Nnn Ooo Ppp Qqq Rrr Sss Ttt Uuu Vvv Www Xxx Yyy Zzz
AAa
BBb
CCc
DDd DZDzdz
EEe
FFf
GGg
HHh
IIi IJ ij
JJj
KKk
LLl LJLjlj
MMm
NNn NJNjnj
OOo
PPp
QQq
RRr
SSs
TTt
UUu
VVv
WWw
XXx
YYy
ZZz

Read more about this topic:  List Of Precomposed Latin Characters In Unicode