List of Cities, Towns, and Villages in Slovenia/G

This is a list of cities, towns, and villages in Slovenia, starting with G.
(List of settlements: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž )

Place Municipality
Gaber pri Črmošnjicah Semič
Gaber pri Semiču Semič
Gaberje Ajdovščina
Gaberje Lendava
Gaberke Šoštanj
Gabernik Slovenska Bistrica
Gabrc Sveti Jurij ob Ščavnici
Gabrce Rogaška Slatina
Gabrče Divača
Gabrijele Sevnica
Gabrje pod Limbarsko Goro Moravče
Gabrje pod Špilkom Lukovica
Gabrje pri Dobovi Brežice
Gabrje pri Ilovi Gori Grosuplje
Gabrje pri Jančah Ljubljana
Gabrje pri Soteski Dolenjske Toplice
Gabrje pri Stični Ivančna Gorica
Gabrje Dobrova-Polhov Gradec
Gabrje Novo mesto
Gabrje Sevnica
Gabrje Tolmin
Gabrk Ilirska Bistrica
Gabrk Škofja Loka
Gabrnik Juršinci
Gabrnik Škocjan
Gabrno Laško
Gabrovčec Ivančna Gorica
Gabrovec pri Dramljah Vojnik
Gabrovec pri Kostrivnici Rogaška Slatina
Gabrovica pri Črnem Kalu Koper
Gabrovica pri Komnu Komen
Gabrovka pri Zagradcu Ivančna Gorica
Gabrovka Litija
Gabrovlje Slovenske Konjice
Gabrovnica Kamnik
Gabrovnik Slovenske Konjice
Gabrovo Škofja Loka
Gabrska Gora Litija
Gabrsko Trbovlje
Gabrška Gora Škofja Loka
Gačnik Pesnica
Gaj nad Mariborom Maribor
Gaj Brežice
Gaj Slovenska Bistrica
Gaj Šmarje pri Jelšah
Gajevci Gorišnica
Gajniče Grosuplje
Gajševci Križevci
Galantiči Koper
Galicija Žalec
Galušak Sveti Jurij ob Ščavnici
Gančani Beltinci
Gašpinovo Ribnica
Gatina Grosuplje
Gavce Šmartno ob Paki
Gazice Brežice
Gažon Koper
Gederovci Tišina (občina)
Genterovci Lendava
Gerečja vas Hajdina
Gerlinci Cankova
Geršiči Metlika
Gibina Razkrižje
Gibina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Gladloka Kostel
Gladomes Slovenska Bistrica
Glažuta Loški Potok
Glem Koper
Glina Bloke
Glinek Škofljica
Glinek Mirna
Glinje Braslovče
Glinje Cerklje na Gorenjskem
Glinsko Celje
Globel Sodražica
Globočdol Mirna Peč
Globoče Vojnik
Globočice pri Kostanjevici Krško
Globočice Brežice
Globoka Ljutomer
Globoko ob Dravinji Slovenska Bistrica
Globoko pri Šmarju Šmarje pri Jelšah
Globoko Brežice
Globoko Laško
Globoko Radovljica
Glogov Brod Brežice
Glogovica Ivančna Gorica
Gmajna Krško
Gmajna Slovenj Gradec
Gmajnica Komenda
Gobnik Litija
Gobovce Naklo
Goče Vipava
Gočova Lenart
Godemarci Ljutomer
Godeninci Ormož
Godešič Škofja Loka
Godič Kamnik
Godičevo Bloke
Godnje Sežana
Godovič Idrija
Gojače Ajdovščina
Golac Hrpelje-Kozina
Golavabuka Slovenj Gradec
Golčaj Lukovica
Golče Zagorje ob Savi
Golek pri Vinici Črnomelj
Golek Črnomelj
Golek Krško
Goli Vrh Gorenja vas-Poljane
Goli Vrh Krško
Golica Železniki
Golice Kamnik
Golišče Litija
Goljek Trebnje
Golnik Kranj
Golo Brdo Brda
Golo Brdo Medvode
Golo Ig
Golobinjek ob Sotli Podčetrtek
Golobinjek pri Planini Šentjur
Golobinjek Mirna Peč
Golušnik Novo mesto
Gombišče Trebnje
Gomila pri Kogu Ormož
Gomila Destrnik
Gomila Mirna
Gomilci Destrnik
Gomilica Turnišče
Gomilsko Braslovče
Gonjače Brda
Gora pri Komendi Komenda
Gora pri Pečah Moravče
Gora Cerknica
Gora Krško
Gorca Podlehnik
Gorče Dravograd
Gore Hrastnik
Gore Idrija
Goreljce Radeče
Goreljek Bohinj
Gorenja Brezovica Brezovica
Gorenja Brezovica Šentjernej
Gorenja Dobrava Gorenja vas-Poljane
Gorenja Dobrava Trebnje
Gorenja Gomila Šentjernej
Gorenja Kanomlja Idrija
Gorenja Lepa vas Krško
Gorenja Nemška vas Trebnje
Gorenja Pirošica Brežice
Gorenja Podgora Črnomelj
Gorenja Ravan Gorenja vas-Poljane
Gorenja Stara vas Šentjernej
Gorenja Trebuša Tolmin
Gorenja vas - Reteče Škofja Loka
Gorenja vas pri Čatežu Trebnje
Gorenja vas pri Leskovcu Krško
Gorenja Vas pri Mirni Mirna
Gorenja vas pri Mokronogu Trebnje
Gorenja vas pri Polici Grosuplje
Gorenja vas pri Šmarjeti Novo mesto
Gorenja vas Gorenja vas-Poljane
Gorenja vas Ivančna Gorica
Gorenja vas Kanal
Gorenja vas Mirna
Gorenja vas Zagorje ob Savi
Gorenja Žaga Kostel
Gorenja Žetina Gorenja vas-Poljane
Gorenjci pri Adlešičih Črnomelj
Gorenje Blato Škofljica
Gorenje Brdo Gorenja vas-Poljane
Gorenje Brezovo Ivančna Gorica
Gorenje Dole Krško
Gorenje Dole Škocjan
Gorenje Gradišče pri Šentjerneju Šentjernej
Gorenje Gradišče Dolenjske Toplice
Gorenje Grčevje Novo mesto
Gorenje Jelenje Litija
Gorenje Jesenice Trebnje
Gorenje Jezero Cerknica
Gorenje Kališče Velike Lašče
Gorenje Kamence Novo mesto
Gorenje Kamenje pri Dobrniču Trebnje
Gorenje Kamenje Novo mesto
Gorenje Karteljevo Novo mesto
Gorenje Kronovo Novo mesto
Gorenje Laknice Trebnje
Gorenje Lakovnice Novo mesto
Gorenje Medvedje Selo Trebnje
Gorenje Mokro Polje Šentjernej
Gorenje Mraševo Novo mesto
Gorenje Otave Cerknica
Gorenje Podpoljane Ribnica
Gorenje Polje Dolenjske Toplice
Gorenje Ponikve Trebnje
Gorenje pri Divači Sežana
Gorenje pri Zrečah Zreče
Gorenje Radulje Škocjan
Gorenje Selce Trebnje
Gorenje Skopice Brežice
Gorenje Sušice Dolenjske Toplice
Gorenje Vrhpolje Šentjernej
Gorenje Zabukovje Trebnje
Gorenje Kočevje
Gorenje Lukovica
Gorenje Postojna
Gorenje Šmartno ob Paki
Gorenji Globodol Mirna Peč
Gorenji Lazi Ribnica
Gorenji Leskovec Krško
Gorenji Log Tolmin
Gorenji Maharovec Šentjernej
Gorenji Mokronog Trebnje
Gorenji Novaki Cerkno
Gorenji Podboršt pri Veliki Loki Trebnje
Gorenji Podboršt Mirna Peč
Gorenji Podšumberk Trebnje
Gorenji Potok Kostel
Gorenji Radenci Črnomelj
Gorenji Suhadol Novo mesto
Gorenji Vrh pri Dobrniču Trebnje
Gorenji Vrsnik Idrija
Gorenjski Vrh Zavrč
Gorica pri Dobjem Dobje
Gorica pri Oplotnici Oplotnica
Gorica pri Raztezu Krško
Gorica pri Slivnici Šentjur
Gorica pri Šmartnem Celje
Gorica Črnomelj
Gorica Krško
Gorica Moravče
Gorica Puconci
Gorica Radovljica
Goriča vas Ribnica
Goričak Zavrč
Goričane Medvode
Goriče pri Famljah Divača
Goriče Kranj
Goriče Postojna
Goričica pod Krimom Brezovica
Goričica pri Ihanu Domžale
Goričica pri Moravčah Moravče
Goričica Šentjur
Goričice Cerknica
Goriška Gora Škocjan
Goriška vas pri Škocjanu Škocjan
Goriška vas Mirna Peč
Goriški Vrh Dravograd
Gorišnica Gorišnica
Gorjane Kozje
Gorjansko Komen
Gorje Cerkno
Gorjuša Domžale
Gorjuše Bohinj
Gornja Bistrica Črenšovci
Gornja Bitnja Ilirska Bistrica
Gornja Briga Kočevje
Gornja Košana Pivka
Gornja Lokvica Metlika
Gornja Paka Črnomelj
Gornja Prekopa Krško
Gornja Radgona Gornja Radgona
Gornja Stara vas Škocjan
Gornja Težka Voda Novo mesto
Gornja vas Šmarje pri Jelšah
Gornja vas Zreče
Gornje Brezovo Sevnica
Gornje Cerovo Brda
Gornje Dobravice Metlika
Gornje Impolje Sevnica
Gornje Laze Semič
Gornje Ležeče Divača
Gornje Ložine Kočevje
Gornje Orle Sevnica
Gornje Pijavško Krško
Gornje Prapreče Trebnje
Gornje Ravne Litija
Gornje Retje Velike Lašče
Gornje Vreme Divača
Gornji Ajdovec Žužemberk
Gornji Črnci Cankova
Gornji Dolič Mislinja
Gornji Grad Gornji Grad
Gornji Ig Ig
Gornji Ivanjci Gornja Radgona
Gornji Ključarovci Ormož
Gornji Kot Žužemberk
Gornji Križ Žužemberk
Gornji Lakoš Lendava
Gornji Lenart Brežice
Gornji Petrovci Gornji Petrovci
Gornji Rogatec Grosuplje
Gornji Slaveči Kuzma
Gornji Suhor pri Metliki Metlika
Gornji Suhor pri Vinici Črnomelj
Gornji Vrh Litija
Gornji Zemon Ilirska Bistrica
Goropeke Žiri
Gorski Vrh Tolmin
Gortina Muta
Gosteče Škofja Loka
Gostinca Podčetrtek
Gotenc Kostel
Gotenica Kočevje
Gotovlje Žalec
Govce Laško
Goveji Dol Sevnica
Govejk Idrija
Gozd Martuljek Kranjska Gora
Gozd Ajdovščina
Gozd Kamnik
Gozd Tržič
Gozdec Laško
Gozd-Reka Litija
Grabče Bled
Grabe pri Ljutomeru Križevci
Grabe Gornja Radgona
Grabe Ormož
Graben Ribnica
Grabonoš Sveti Jurij ob Ščavnici
Grabonoški Vrh Cerkvenjak
Grabrovec Metlika
Grabšinci Sveti Jurij ob Ščavnici
Gračič Zreče
Gračišče Koper
Gračnica Laško
Grad Cerklje na Gorenjskem
Grad Grad
Gradac Metlika
Gradec Krško
Gradec Pivka
Gradenc Žužemberk
Gradenje Novo mesto
Gradenšak Lenart
Gradež Velike Lašče
Gradiček Ivančna Gorica
Gradin Koper
Gradišča Gorišnica
Gradiščak Juršinci
Gradišče na Kozjaku Selnica ob Dravi
Gradišče nad Pijavo Gorico Škofljica
Gradišče nad Prvačino Nova Gorica
Gradišče pri Divači Divača
Gradišče pri Litiji Litija
Gradišče pri Lukovici Lukovica
Gradišče pri Materiji Hrpelje-Kozina
Gradišče pri Ormožu Ormož
Gradišče pri Raki Krško
Gradišče pri Štjaku Sežana
Gradišče pri Trebnjem Trebnje
Gradišče pri Vipavi Vipava
Gradišče pri Vojniku Vojnik
Gradišče v Tuhinju Kamnik
Gradišče Grosuplje
Gradišče Kozje
Gradišče Slovenj Gradec
Gradišče Tišina (občina)
Gradišče Velike Lašče
Gradišče Videm
Gradišče-K. O. Grad. In Polj. Litija
Gradišče-K. O. Št. Lovrenc Litija
Gradišica Hrpelje-Kozina
Gradiška Kungota
Gradiške Laze Litija
Gradiški Dol Rogaška Slatina
Gradiško Bloke
Gradnik Semič
Gradnje Krško
Gradnje Sežana
Gradno Brda
Grahovo Brdo Sežana
Grahovo ob Bači Tolmin
Grahovo Cerknica
Grahovše Tržič
Grajena Ptuj
Grajenščak Ptuj
Grajska vas Braslovče
Grant Tolmin
Graška Gora Slovenj Gradec
Grč Vrh Mirna Peč
Grčarevec Logatec
Grčarice Ribnica
Grčarske Ravne Ribnica
Grdina Majšperk
Grebenje Ribnica
Gregovce Brežice
Grenc Škofja Loka
Gresovščak Ljutomer
Grgar Nova Gorica
Grgarske Ravne Nova Gorica
Grgelj Kostel
Griblje Črnomelj
Grič pri Dobličah Črnomelj
Grič pri Klevevžu Novo mesto
Grič pri Trebnjem Trebnje
Grič Krško
Grič Ribnica
Grinjan Koper
Grintovec pri Osilnici Osilnica
Grintovec Ivančna Gorica
Grintovec Koper
Grivac Kostel
Grivče Ajdovščina
Griže Ivančna Gorica
Griže Sežana
Griže Žalec
Grlava Ljutomer
Grliče Šmarje pri Jelšah
Grlinci Juršinci
Grm pri Podzemlju Metlika
Grm Ivančna Gorica
Grm Trebnje
Grm Velike Lašče
Grmada Trebnje
Grmovlje Škocjan
Grobelce Šmarje pri Jelšah
Grobelno - del Šentjur
Grobelno - del Šmarje pri Jelšah
Grobišče Postojna
Groblje pri Prekopi Šentjernej
Grosuplje Grosuplje
Gruča Šentjernej
Grudnica Tolmin
Grušce Šentjur
Grušena Kungota
Gruškovec Gorišnica
Grušova Maribor
Grušovlje Mozirje
Gržeča vas Krško
Gubno Kozje
Gumberk Novo mesto
Gumnišče Škofljica
Gunclje Ljubljana
Gunte Krško

Famous quotes containing the words list of, villages and/or list:

  Love’s boat has been shattered against the life of everyday. You and I are quits, and it’s useless to draw up a list of mutual hurts, sorrows, and pains.
  Vladimir Mayakovsky (1893–1930)

  Before the birth of the New Woman the country was not an intellectual desert, as she is apt to suppose. There were teachers of the highest grade, and libraries, and countless circles in our towns and villages of scholarly, leisurely folk, who loved books, and music, and Nature, and lived much apart with them. The mad craze for money, which clutches at our souls to-day as la grippe does at our bodies, was hardly known then.
  Rebecca Harding Davis (1831–1910)

  I made a list of things I have
  to remember and a list
  of things I want to forget,
  but I see they are the same list.
  Linda Pastan (b. 1932)