List of Cities, Towns, and Villages in Slovenia/D

This is a list of cities, towns, and villages in Slovenia, starting with D.
(List of settlements: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž )

Place Municipality
Daber Tolmin
Dalce Krško
Daljni Vrh Novo mesto
Dalnje Njive Črnomelj
Damelj Črnomelj
Dane pri Divači Divača
Dane pri Sežani Sežana
Dane Loška Dolina
Dane Ribnica
Dankovci Puconci
Davča Železniki
Debeče Ivančna Gorica
Debenec Mirna
Debeni Gorenja vas-Poljane
Debro Laško
Dečina Črnomelj
Dečja vas pri Zagradcu Ivančna Gorica
Dečja vas Trebnje
Dečno Selo Brežice
Dedna Gora Sevnica
Dedni Dol Ivančna Gorica
Dedni Vrh Krško
Dednik Velike Lašče
Dednja vas Brežice
Dekani Koper
Dekmanca Bistrica ob Sotli
Delač Kostel
Delnice Gorenja vas-Poljane
Depala vas Domžale
Desenci Destrnik
Desinec Črnomelj
Deskle Kanal
Deskova vas Črnomelj
Desnjak Ljutomer
Destrnik Destrnik
Dešeča vas Žužemberk
Dešen Moravče
Devina Slovenska Bistrica
Dežno pri Makolah Slovenska Bistrica
Dežno pri Podlehniku Podlehnik
Dilce Postojna
Dilici Koper
Divača Divača
Divči Komen
Dob pri Šentvidu Ivančna Gorica
Dob Domžale
Dobe Krško
Dobec Cerknica
Dobeno Brežice
Dobeno Mengeš
Dobindol Dolenjske Toplice
Dobja vas Ravne na Koroškem
Dobje pri Lesičnem Šentjur
Dobje pri Planini Dobje
Dobje Gorenja vas-Poljane
Dobje Grosuplje
Dobje Litija
Doblar Kanal
Doblatina Laško
Dobletina Nazarje
Dobležiče Kozje
Dobliče Črnomelj
Doblička Gora Črnomelj
Dobova Brežice
Dobovec pri Ponikvi Šentjur
Dobovec pri Rogatcu Rogatec
Dobovec Trbovlje
Dobovica Litija
Dobovlje Domžale
Dobovo Novo mesto
Dobrava ob Krki Krško
Dobrava pod Rako Krško
Dobrava pri Konjicah Slovenske Konjice
Dobrava pri Kostanjevici Krško
Dobrava pri Stični Ivančna Gorica
Dobrava pri Škocjanu Škocjan
Dobrava Izola
Dobrava Križevci
Dobrava Ormož
Dobrava Radeče
Dobrava Radlje ob Dravi
Dobrava Trebnje
Dobravica pri Velikem Gabru Trebnje
Dobravica Ig
Dobravica Radovljica
Dobravica Šentjernej
Dobravlje Ajdovščina
Dobravlje Sežana
Dobravšce Gorenja vas-Poljane
Dobrič Polzela
Dobrije Ravne na Koroškem
Dobrina Šentjur
Dobrina Žetale
Dobriša vas Žalec
Dobriška vas Oplotnica
Dobrljevo Zagorje ob Savi
Dobrna Dobrna
Dobrnež Slovenske Konjice
Dobrnič Trebnje
Dobro Polje Ilirska Bistrica
Dobro Polje Radovljica
Dobrova pri Dravogradu Dravograd
Dobrova pri Prihovi Oplotnica
Dobrova Celje
Dobrova Dobrova-Polhov Gradec
Dobrova Krško
Dobrovce Miklavž na Dravskem Polju
Dobrovlje pri Mozirju Mozirje
Dobrovlje Braslovče
Dobrovlje Zreče
Dobrovnik Dobrovnik
Dobrovo Brda
Dobrovščak Ormož
Dobrteša vas Žalec
Dobruša Vodice
Dobruška vas Škocjan
Dogoše Maribor
Doklece Majšperk
Dokležovje Beltinci
Dol pod Gojko Vojnik
Dol pri Borovnici Borovnica
Dol pri Hrastniku Hrastnik
Dol pri Hrastovljah Koper
Dol pri Laškem Laško
Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani
Dol pri Pristavi Šmarje pri Jelšah
Dol pri Stopercah Majšperk
Dol pri Šmarjeti Novo mesto
Dol pri Šmarju Šmarje pri Jelšah
Dol pri Trebnjem Trebnje
Dol pri Vogljah Sežana
Dol Gornji Grad
Dol Kočevje
Dol Krško
Dol Medvode
Dolanci Komen
Dolane Gorišnica
Dole pod Sv. Trojico Moravče
Dole pri Krašcah Moravče
Dole pri Litiji Litija
Dole pri Polici Grosuplje
Dole pri Škofljici Škofljica
Dole Idrija
Dole Metlika
Dole Šentjur
Dolena Videm
Dolenci Šalovci
Dolenčice Gorenja vas-Poljane
Dolenja Brezovica Brezovica
Dolenja Brezovica Šentjernej
Dolenja Dobrava Gorenja vas-Poljane
Dolenja Dobrava Trebnje
Dolenja Lepa vas Krško
Dolenja Nemška vas Trebnje
Dolenja Pirošica Brežice
Dolenja Podgora Črnomelj
Dolenja Ravan Gorenja vas-Poljane
Dolenja Stara vas Šentjernej
Dolenja Trebuša Tolmin
Dolenja vas pri Artičah Brežice
Dolenja vas pri Čatežu Trebnje
Dolenja vas pri Črnomlju Črnomelj
Dolenja vas pri Krškem Krško
Dolenja vas pri Mirni Peči Mirna Peč
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu Dobrova-Polhov Gradec
Dolenja vas pri Polici Grosuplje
Dolenja vas pri Raki Krško
Dolenja vas pri Temenici Ivančna Gorica
Dolenja vas Cerknica
Dolenja vas Divača
Dolenja vas Novo mesto
Dolenja vas Prebold
Dolenja vas Ribnica
Dolenja vas Zagorje ob Savi
Dolenja vas Železniki
Dolenja Žaga Kostel
Dolenja Žetina Gorenja vas-Poljane
Dolenjci Črnomelj
Dolenje Brdo Gorenja vas-Poljane
Dolenje Dole Škocjan
Dolenje Gradišče pri Šentjjerneju Šentjernej
Dolenje Gradišče Dolenjske Toplice
Dolenje Grčevje Novo mesto
Dolenje Jesenice Trebnje
Dolenje Jezero Cerknica
Dolenje Kališče Velike Lašče
Dolenje Kamenje pri Dobrniču Trebnje
Dolenje Kamenje Novo mesto
Dolenje Karteljevo Novo mesto
Dolenje Kronovo Novo mesto
Dolenje Laknice Trebnje
Dolenje Lakovnice Novo mesto
Dolenje Medvedje Selo Trebnje
Dolenje Mokro Polje Šentjernej
Dolenje Otave Cerknica
Dolenje Podpoljane Ribnica
Dolenje Poljane Loška Dolina
Dolenje Polje Dolenjske Toplice
Dolenje Ponikve Trebnje
Dolenje pri Jelšanah Ilirska Bistrica
Dolenje Radulje Škocjan
Dolenje Selce Trebnje
Dolenje Skopice Brežice
Dolenje Sušice Dolenjske Toplice
Dolenje Vrhpolje Šentjernej
Dolenje Zabukovje Trebnje
Dolenje Ajdovščina
Dolenje Domžale
Dolenje Sežana
Dolenji Boštanj Sevnica
Dolenji Globodol Mirna Peč
Dolenji Lazi Ribnica
Dolenji Leskovec Krško
Dolenji Maharovec Šentjernej
Dolenji Novaki Cerkno
Dolenji Podboršt pri Trebnjem Trebnje
Dolenji Podboršt Mirna Peč
Dolenji Podšumberk Trebnje
Dolenji Potok Kostel
Dolenji Radenci Črnomelj
Dolenji Suhadol Novo mesto
Dolenji Suhor pri Vinici Črnomelj
Dolenji Vrh Trebnje
Dolenjske Toplice Dolenjske Toplice
Dolga Brda Prevalje
Dolga Gora Šentjur
Dolga Njiva pri Šentlovren. Trebnje
Dolga Poljana Ajdovščina
Dolga Raka Krško
Dolga vas Kočevje
Dolga vas Lendava
Dolge Njive Gorenja vas-Poljane
Dolge Njive Lenart
Dolgi Laz Tolmin
Dolgi Vrh Slovenska Bistrica
Dolgo Brdo pri Mlinšah Zagorje ob Savi
Dolgo Brdo Litija
Dolgo Brdo Ljubljana
Dolgovaške Gorice Lendava
Dolič Destrnik
Dolič Kuzma
Dolina pri Lendavi Lendava
Dolina Puconci
Dolina Tržič
Dolje Tolmin
Dolnja Bistrica Črenšovci
Dolnja Bitnja Ilirska Bistrica
Dolnja Briga Kočevje
Dolnja Košana Pivka
Dolnja Lokvica Metlika
Dolnja Paka Črnomelj
Dolnja Počehova Pesnica
Dolnja Prekopa Krško
Dolnja Stara vas Škocjan
Dolnja Težka Voda Novo mesto
Dolnje Brezovo Sevnica
Dolnje Cerovo Brda
Dolnje Dobravice Metlika
Dolnje Impolje Sevnica
Dolnje Ležeče Divača
Dolnje Ložine Kočevje
Dolnje Mraševo Novo mesto
Dolnje Orle Sevnica
Dolnje Prapreče Trebnje
Dolnje Retje Velike Lašče
Dolnje Vreme Divača
Dolnji Ajdovec Žužemberk
Dolnji Kot Žužemberk
Dolnji Križ Žužemberk
Dolnji Lakoš Lendava
Dolnji Slaveči Grad
Dolnji Suhor pri Metliki Metlika
Dolnji Vrh Litija
Dolnji Zemon Ilirska Bistrica
Dolsko Dol pri Ljubljani
Dol-Suha Mozirje
Dolšce Krško
Dolščaki Velike Lašče
Dolž Novo mesto
Domajinci Cankova
Domanjševci Šalovci
Dombrava Nova Gorica
Domžale Domžale
Donačka Gora Rogatec
Dorfarje Škofja Loka
Dornava Dornava
Dornberk Nova Gorica
Dornice Vodice
Doropolje Šentjur
Doslovče Žirovnica
Dovje Kranjska Gora
Dovško Krško
Dovže Mislinja
Draga pri Sinjem Vrhu Črnomelj
Draga pri Šentrupertu Trebnje
Draga Loški Potok
Draga Nova Gorica
Draga Novo mesto
Draga Škofja Loka
Draga Štore
Dragatuš Črnomelj
Drage Metlika
Dragočajna Medvode
Dragomelj Domžale
Dragomer Vrhnika
Dragomilo Šmarje pri Jelšah
Dragomlja vas Metlika
Dragonja vas Kidričevo
Dragonja Piran
Dragoši Črnomelj
Dragotinci Sveti Jurij ob Ščavnici
Dragovanja vas Črnomelj
Dragovič Juršinci
Dragovšek Litija
Dragučova Pesnica
Drakovci Ljutomer
Drakšl Ormož
Drama Šentjernej
Dramlja Brežice
Dramlje Šentjur
Drankovec Pesnica
Drašča vas Žužemberk
Drašiči Metlika
Dravci Videm
Dravče Vuzenica
Dravinjski Vrh Videm
Dravograd Dravograd
Dravski Dvor Miklavž na Dravskem Polju
Draža vas Slovenske Konjice
Dražen Vrh - del Sveta Ana (občina)
Dražen Vrh - del Šentilj
Draženci Hajdina
Draževnik Dobrova-Polhov Gradec
Dražgoše Železniki
Dražica Borovnica
Drbetinci Sveti Andraž v Slov. Goricah
Drča Šentjernej
Drečji Vrh Trebnje
Dren Kostel
Drenik Škofljica
Drenje Dolenjske Toplice
Drenov Grič Vrhnika
Drenovec pri Bukovju Brežice
Drenovec pri Leskovcu Krško
Drenovec Črnomelj
Drenovec Zavrč
Drensko Rebro Kozje
Drešinja vas Žalec
Drevenik Rogaška Slatina
Drežnica Kobarid
Drežnik Črnomelj
Drežnik Kostel
Drežniške Ravne Kobarid
Drganja Sela Novo mesto
Drnovk Brda
Drnovo Krško
Drobinsko Šentjur
Drobočnik Tolmin
Drobtinci Gornja Radgona
Drožanje Sevnica
Drskovče Pivka
Drstelja Destrnik
Drtija Moravče
Drumlažno Slovenska Bistrica
Drušče Sevnica
Družina Zagorje ob Savi
Družinska vas Novo mesto
Družmirje Šoštanj
Drvanja Benedikt
Dule Ribnica
Dule Škocjan
Dunaj Krško
Dupeljne Lukovica
Duplje Vipava
Dutovlje Sežana
Dvor pri Polhovem Gradcu Dobrova-Polhov Gradec
Dvor Litija
Dvor Ljubljana
Dvor Šmarje pri Jelšah
Dvor Žužemberk
Dvorce Brežice
Dvori Koper
Dvorjane Duplek
Dvorje Cerklje na Gorenjskem
Dvorje Moravče
Dvorska vas Radovljica
Dvorska vas Velike Lašče

Famous quotes containing the words list of, villages and/or list:

  Every morning I woke in dread, waiting for the day nurse to go on her rounds and announce from the list of names in her hand whether or not I was for shock treatment, the new and fashionable means of quieting people and of making them realize that orders are to be obeyed and floors are to be polished without anyone protesting and faces are to be made to be fixed into smiles and weeping is a crime.
  Janet Frame (b. 1924)

  It’s like a jumble of huts in a jungle somewhere. I don’t understand how you can live there. It’s really, completely dead. Walk along the street, there’s nothing moving. I’ve lived in small Spanish fishing villages which were literally sunny all day long everyday of the week, but they weren’t as boring as Los Angeles.
  Truman Capote (1924–1984)

  Religious literature has eminent examples, and if we run over our private list of poets, critics, philanthropists and philosophers, we shall find them infected with this dropsy and elephantiasis, which we ought to have tapped.
  Ralph Waldo Emerson (1803–1882)