Kobayashi Satoru

Some articles on kobayashi:

19th Kisei - Tournament
... Round of 16 Quarter-finals Semi-finals Final Kobayashi Koichi (Meijin) 0 (automatic berth) 0 Kobayashi Koichi 1 Hisosaka Naoto 0 Hikosaka Naoto 0 (automatic ...
15th Kisei - Tournament
... Tengen) 1 Rin Kaiho 0 Cho Chikun 1 Cho Chikun (Honinbo) 0 (automatic berth) 0 Kobayashi Koichi 4 Kato Masao 3 Otake Hideo 0 (automatic berth) 0 Otake Hideo 0 Kobayashi ...