Ke Akua

Some articles on ke akua, ke:

1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 1:Declaration of Rights Both of The People and Chiefs - Original Text
... Ua hana mai ke Akua i na lahuikanaka a pau i ke koko hookahi, e noho like lakou ma ka honua nei me ke kuikahi, a me ka pomaikai ... Ua haawi mai no hoi ke Akua i kekahi mau waiwai like, no na kanaka a pau, me na'lii a pau o na aina a pau loa ... ai i kela kanaka keia kanaka, i kela alii keia alii i noho pono o ke ola, o na lala o ke kino o ka noho hoopaa ole ia, a me ke keakea ole ia, o na mea a kona lima i hana pono ai, a me na mea a kona manao i ...