Fujieda Higashi Shizuoka

Some articles on higashi:

All Japan High School Soccer Tournament - Finals - Results
... Urawa Kokko 1-0 Osaka Mikunigaoka 1952 Hiroshima Shūdō 2-1 Yamanashi Nirasaki 1953 Hiroshima Higashi Senda Osaka Kishiwada 1-1 1954 Urawa Kōkkō 5-2 Aichi Kariya 1955 Urawa Kōkkō 4-1 Ichiritsu ...