Aupuni

Some articles on aupuni:

1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 5: Respecting The Premier of The Kingdom - Original Text
... No ke Kuhina nui o ke Aupuni ... hoi, a e lilo oia i kanaka ponoi nona, a e kapaia oia ke kuhina nui o ke aupuni ... kona wa i make ai, kauoha mai oia "No Liholiho ke aupuni, a o Kaahumanu ke kanaka." A o kela pono a Kamehameha I, i imi ai i kuhina, e hoomauia kela pono ma Hawaii nei, e like nae me ...
1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 9: Respecting The Meetings of The Legislative Body - Original Text
... i ole ai e nalowale na olelo a lakou e imi ai no ke aupuni ... lakou la e akoakoa'i e imi ka pono no ke aupuni, a holo kekahi olelo ia lakou, alaila e kakauia kela olelo iloko o kekahi buke, a e malama loa ia buke ... kona manao, a kakauia kona inoa malalo, a me ko ke Kuhina nui, alaila lilo ia i kanawai no ke aupuni ...
1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 7: House of Nobles - Original Text
... Na lakou nei kekahi olelo o ke aupuni ... e imi i na mea e pono ai ka aina, i kanawai hoi no ke aupuni ... ke alii nui ke olelo pu me lakou nei ma na mea nui a pau o ke aupuni, i mea e kuikahi ai, a i mea hoi e pono ai ...
1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 4: Prerogatives of The King - Original Text
... Nona no ke aupuni ... Ia ia na koa, a me na mea kaua o ke aupuni, na pu, na pa kaua, a me na mea kaua a pau ... Ia ia ka waiwai o ke aupuni, ke kala o ke kino, ka auhau o ka aina, a me na la hana ekolu o ka malama, e like nae me ka olelo o ke kanawai ...
1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 3: Exposition of The Principles On Which The Present Dynasty Is Founded - Original Text
... O Kamehameha I, oia ke poo o keia aupuni, a nona no na aina a pau mai Hawaii a Niihau, aole nae nona ponoi, no na kanaka no, a me na'lii, a o Kamehameha ... aku i kekahi lihi iki o keia mau aina me ka ae ole o ka mea ia ia ka olelo o ke aupuni ... Na keia poe wale no e olelo o ke aupuni, a hiki i keia wa, a o na palapala a pau a lakou i kakau ai, oia wale no na palapala o ke aupuni ...