Yashomati Maiya Se

Some articles on yashomati maiya se:

Satyam Shivam Sundaram (film) - Music
... Song "Satyam Shivam Sundaram" was listed at #6 on Binaca Geetmala annual list 1977 Song "Yashomati Maiya Se" was listed at #7 on Binaca Geetmala annual list ...