Thung Yang

Some articles on thung yang:

Laplae District - Administration
... the whole tambon Si Phanom Mat, Hua Dong parts of tambon Mae Phun, and Thung Yang parts of the tambon Thung Yang and Phai Lom ... Thung Yang ทุ่งยั้ง 10 11,121 8 ...