Taizhou

Taizhou or Taizou may refer to two prefecture-level cities of the People's Republic of China:

  • Taizhou, Jiangsu (泰州)
  • Taizhou, Zhejiang (台州)

Other articles related to "taizhou":

Taizhou University
... Taizhou College (TZU simplified Chinese 台州学院 traditional Chinese 台州學院 pinyin Tái zhōuxué yuàn is a comprehensive public university based in Taizhou city, Zhejiang province ...
Luqiao District
... dialect Lu-giao K'ü) is a district of Taizhou in Zhejiang Province, People's Republic of China ... Luqiao is the location of Taizhou Luqiao Airport and also is the headquarters of Taizhou Commercial Bank and Zhejiang Tailong Commercial Bank, making it the financial capital of Taizhou ...
Taizhou, Jiangsu - Colleges and Schools
... Jiangsu Taizhou Zhongxue (江苏省泰州中学) Jiangsu Jiangyan Zhongxue (江苏省姜堰中学) Jiangsu Taixing Zhongxue (江苏省泰兴中学) Xinghua Middle ...
Taizhou Luqiao Airport
... Taizhou Luqiao Airport (Chinese 台州路桥机场) (IATA HYN, ICAO ZSLQ), formerly Huangyan Luqiao Airport (Chinese 黄岩路桥机场), is a dual-use military and civil airport serving the city of Taizhou ...
Luqiao
... Lùqiáo Qū Tai-chow dialect Lu-giao K'ü) is a district of Taizhou in Zhejiang Province, People's Republic of China ... Luqiao is the location of Taizhou Luqiao Airport and also is the headquarters of Taizhou Commercial Bank and Zhejiang Tailong Commercial Bank, making it the financial capital of Taizhou ...