Tai Huang

Some articles on tai huang, huang, tai:

List Of Pirates Of The Caribbean Characters - Minor Characters - Tai Huang
... Tai Huang, played by Reggie Lee, is Sao Feng's first mate and his most loyal assistant ... that Feng had just happened to have the upper hand more often and therefore was who Tai Huang was most willing to serve ...
Book Of The Later Han - Contents - Biographies (列傳)
... Biographies of Zhou, Huang, Xu, Jiang, Shentu Zhou Xie (周燮) Huang Xian (黃憲) Xu Zhi (徐稺) Jiang Gong (姜肱) Shentu Pan (申屠蟠) Book 54 ...
List Of Chinese Painters
1600 ?–1644 (Chinese) Cuī Bái Tsui Po 崔白 崔白 0960 Song dynasty Dài Jìn Tai Chin 戴進 戴进 1388–1462 Dai Xi Tai Hsi 戴熙 戴熙 1801–1860 Dài Xuézhèng Tai Hsüeh-cheng ... Zaobin Wu Cho-Bun 胡藻斌 胡藻斌 1897–1942 Hua Yan Hua Yen 華喦 华岩 1644 Qing dynasty Huang Ding Huang Ting 黃鼎 黄鼎 1644 Qing dynasty Huang Ji Huang Chi ...
List Of Common Chinese Surnames - Greater China Region - China, Hong Kong and Macau
... noted that seven others – Liu, Chen, Yang, Huang, Zhao, Wu, and Zhou – were each shared by more than 20 million Chinese and twelve more – Xu, Sun, Ma, Zhu ... Wee, Oei Ooi, Uy Uōng Huỳnh *N-kʷˤaŋ Hwang "Yellow" March of Huang Hwang (황) Kō 7 ... 趙 赵 Zhào Chao2 Ziu6 Chiu Chio Jiu Tiō Teo, Teoh Chew, Chu Chhèu Thèu Triệu ...