Sinhasanadhishwar

Some articles on sinhasanadhishwar:

Shahu IV - Full Name and Titles
... His Highness Kshatriya-Kulawatasana Sinhasanadhishwar, Shrimant Rajarshi Sir Shahu Chhatrapati Maharaj Sahib Bahadur, GCSI, GCIE, GCVO ... Ghatge 1884–1895 His Highness Kshatriya-Kulawatasana Sinhasanadhishwar, Shrimant Rajarshi Shahu Chhatrapati Maharaj Sahib Bahadur, Raja of Kolhapur 1895–1900 His ...
Rajaram II - Titles
... Bhonsle 1922-1924 His Highness Kshatriya-Kulawatasana Sinhasanadhishwar, Shrimant Rajashri Rajaram II Chhatrapati Maharaj Sahib Bahadur, Maharaja of Kolhapur 1924-1927 His Highness Kshatriya-Kulawatasana ...