Satnija

Some articles on satnija:

Croatian Defence Forces - Units
... satnija Ante Paradžik) Jasenovac, Croatia Vukovar HOS Company (Vukovarska satnija HOS-a) Vukovar, Croatia Robert Šilić 13th Battalion Jure "The Knight" Francetić (13 ... Travnik, Bosnia and Herzegovina The Hunters Company (Satnija Lovci) Ljubuški, Bosnia and Herzegovina Autonomous Company of Security (Samostalna satnija osiguranja) Zagreb ...