Pri Dobrovi

Some articles on pri dobrovi:

Brezje Pri Dobrovi - Cultural Heritage
... In addition to Saint Agnes' Church, Brezje pri Dobrovi has several structures registered as cultural heritage The Polšno Brdo archaeological site is still largely unexplored ... The farm at Brezje pri Dobrovi no ... The house at Brezje pri Dobrovi no ...