Oooooooo

Some articles on oooooooo:

Positional Notation - Mathematics - Base Conversion
... ooooo ooooo ooooo is equal to 107 in base 1 ... group of 8² 0 groups of 7 ... groups of 1 oooooooo oooooooo o o oooooooo oooooooo + + o o o oooooooo oooooooo o o oooooooo ...