Nyi Tun Lwin

Some articles on nyi, tun:

List Of Burmese Films - 2000s
... Myat Thu Zar, A Yine, Khot Thol, Poe Phyu, King Kong A Chit Phat Than Yar Dae Tha Nyunt Myanmar Nyi Nyi Aung Min Maw Kawn, Tun Eaindra Bo, Soe Myat Nandar Pan Ta Pwint Phan Sin ... Ko Kyaw Lun Yeuh Hexagon Sathtagan Kyi Soe Tun 2006 Ya Da Nar (film) Goun Shein Phin Tae Chit Chin Theat Khar Taung Ta Man thit Sar Lae Sar Myar Lint Chin Myar Swar Modern A Chit Nyunt ...