Nagashima Shigeo

Some articles on shigeo, nagashima shigeo:

List of Winners of Japan Series
... Dobashi Masayuki Tanemo 1963 Yomiuri Giants Nishitetsu Lions 4–3 Shigeo Nagashima 1964 Nankai Hawks Hanshin Tigers 4–3 Joe Stanka 1965 Yomiuri Giants Nankai Hawks 4–1 Shigeo ...
Nagashima Shigeo Invitational Sega Sammy Cup
... The Nagashima Shigeo Invitational Sega Sammy Cup (長嶋茂雄Invitational セガサミーカップゴルフトーナメント, Nagashima shigeo inviteishonaru sega samī kappu gorufu tōnamento ...