List of Compositions By Zdeněk Fibich

Below is a List of compositions by Zdeněk Fibich sorted by genre, H. number, opus number, date of composition, original and English titles. H. numbers are from Zdeněk Fibich: Tematický katalog (Zdeněk Fibich: Thematic Catalogue) by Vladimír Hudec (Prague, 2001).

Genre H. Opus Composition date Czech title (original title) English title Scoring Notes
Opera 149 1870–1871 Bukovín Bukovín libretto by Karel Sabina
Opera 268 18 1882–1883 Nevěsta Messinská Bride of MessinaThe Bride of Messina in 3 acts; libretto by Otakar Hostinský after the play by Friedrich Schiller
Opera 309 40 1893–1894 Bouře TempestThe Tempest in 3 acts; libretto by Jaroslav Vrchlický after the play by William Shakespeare
Opera 314 43 1894–1895 Hedy Hedy in 4 acts; libretto by Anežka Schulzová after Byron's Don Juan
Opera 216 50 1874–1877 Blaník Blaník in 3 acts; libretto by Eliška Krásnohorská
Opera 321 51 1896–1897 SarkaŠárka SarkaŠárka in 3 acts; libretto by Anežka Schulzová
Opera
325
326

55
60
1898–1899
1898
1898–1899
Pad ArkunaPád Arkuna: Zpěvohra o předehře a o třech jednáních
Helga, Předehra opery Pád Arkuna
Dargun, Zpěvohra o 3 jednáních, dil II. opery Pád Arkuna
Fall of ArkunaThe Fall of Arkun
Helga (Part I: Prologue)
Dargun (Part II in 3 acts)
in a prologue and 3 acts; libretto by Anežka Schulzová
Melodrama 198 09 1874 Stedry denŠtědrý den Christmas Day for narrator and piano orchestrated 1899; text by Karel Jaromír Erben
Melodrama 226 1877 Pomsta květin Revenge of the Flowers for narrator and piano text by Ferdinand Freiligrath, translation by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 240 14 1878 VecnostVěčnost Eternity for narrator and piano text by Rudolf Mayer
Melodrama 267 15 1883 Vodník Water-goblinThe Water-goblin for narrator and orchestra text by Karel Jaromír Erben
Melodrama 271 1883 Královna Ema Queen Emma for narrator and piano text by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 293 30 1888 Hakon Hakon for narrator and piano text by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 294 31 1888–1889 Hippodamie – Námluvy Pelopovy Hippodamia Trilogy Courtship of PelopsHippodamia Trilogy – The Courtship of Pelops in 4 acts; text by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 296 32 1890 Hippodamie – Smír Tantalův Hippodamia Trilogy Atonement of TantalusHippodamia Trilogy – The Atonement of Tantalus in 4 acts; text by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 298 33 1891 Hippodamie – Smrt Hippodamie Hippodamia Trilogy Hippodamia's DeathHippodamia Trilogy – Hippodamia's Death in 4 acts; text by Jaroslav Vrchlický
Incidental music 007 1865 Ouvertura k Shakespearovu dramatu Romeo a Julie Overture for the play Romeo and Juliet by William Shakespeare
Incidental music 008 1865 Zaverecna hudbaZávěrečná hudba k Shakespearovu dramatu Romeo a Julie Final Music for the play Romeo and Juliet by William Shakespeare
Incidental music 829 1866 Meziaktní hudba k dramatu Clavigo Interlude Music for the play Clavigo by Johann Wolfgang von Goethe
Incidental music 861 1868 Pijácký sbor z hry Antonius a Kleopatra Drinking Song for the play Anthony and Cleopatra by William Shakespeare
Incidental music 115 1869 Zigeunerlied – Cikánská píseň ze hry Götz z Berlichingenu Zigeunerlied for the play Götz von Berlichingen by Johann Wolfgang von Goethe
Incidental music 153 1871 Pražský žid Jew of PragueThe Jew of Prague for the play by Josef Jiří Kolár
Incidental music 1876 Verejne tajemstviVeřejné tajemství Public StreetThe Public Secret for the play by Carlo Gozzi
Incidental music 220 1877 Dora Dora for the play by Victorien Sardou
Incidental music 913 1876 Dudácká a sbor vil k Strakonickému dudáku Bagpiper of StrakoniceThe Bagpiper of Strakonice for the play by Josef Kajetán Tyl
Incidental music 225 1877 Stará panna Old MaidThe Old Maid for the play by Alexander Bergen
Incidental music 153 1871 Zpěv exulantů z tragédie Pražský Žid Songs of Exile for the play The Jew of Prague by Josef Jiří Kolár
Incidental music 914 1877 Pochod Pappenheimů z Valdštýnova tábora Pappenheim March for the play Wallenstein's Camp by Friedrich Schiller
Incidental music 920 1878 Mesicek jak mazanecekMěsíček jak mazaneček, kuplet do hry Pan Měsíček obchodník for the play Pan Měsíček obchodník by Ladislav Stroupežnický
Incidental music 274 1883 Hudba k živému obrazu pro otevření Národního divadla Music for a Tableau Vivant for the Opening of the National Theatre
Incidental music 926 1883 Drahomíra, Hudba k dramatu Drahomíra for the play by Jaroslav Vrchlický
Incidental music 284 26 1886 Noc na Karlštejně, Ouvertura k veselohře Night at Karlštejn CastleA Night at Karlštejn Castle Overture for the play by Jaroslav Vrchlický; piano 4-hand arrangement, 1886
Incidental music 295 1890 Midasovy uši, Hudba k hře Midas' Ears for the play by Jaroslav Vrchlický
Incidental music 301 1892 Pietro Aretino, Hudba k veselohře Pietro Aretino for the play by Jaroslav Vrchlický
Incidental music 303 1892 Hudba k živému obrazu při oslavě 300. narození J.A. Komenského Music for a Tableau Vivant for the Celebrations of the
300th Anniversary of the Birth of John Amos Comenius
Incidental music 318 1896 Neklan, Hudba k tragédii Neklan for the tragedy by Julius Zeyer
Incidental music 329 1896–1900 Píseň pro Bohumila Ptáka Song for Bohumil Pták
Orchestral 153 1871 Pražský žid Jew of PragueThe Jew of Prague for orchestra Overture
Orchestral 156 1871–1872 Orchestrální fantasie ve formě ouvertury Orchestral Fantasie in Overture Form for orchestra
Orchestral 177 06 1873 Othello Othello for orchestra Symphonic Poem after the play by William Shakespeare; piano 4-hand arrangement
Orchestral 179 37 1873 Zaboj, Slavoj and LudekZáboj, Slavoj a Luděk Zaboj, Slavoj and LudekZáboj, Slavoj and Luděk for orchestra Symphonic Poem; piano 4-hand arrangement, 1893
Orchestral 180 35 1873 Veseloherní předehra Comedy Overture for orchestra originally Op. 19; piano 4-hand arrangement
Orchestral 197 49 1874–1875 Toman a lesní panna Toman and the Wood Nymph for orchestra piano 4-hand arrangement, 1875
Orchestral 208 1876 Prolog k otevření Nového českého divadla Prologue for the Opening of the New Czech Theatre for orchestra
Orchestral 259 46 1880 Bouře TempestThe Tempest for orchestra Symphonic Poem after the play by William Shakespeare; piano 4-hand arrangement, 1896
Orchestral 263 1881 Velká hudební monographie stavby Národního divadla Great Musical Monograph of the Building of the National Theatre for orchestra
Orchestral 262 13 1881 Vesna Spring for orchestra Symphonic Poem; piano 4-hand arrangement, 1882
Orchestral 270 17 1877–1883 Symfonie č. 1 F dur Symphony No. 1 in F major for orchestra piano 4-hand arrangement, 1883
Orchestral 299 1891 Fanfáry k Jubilejní výstavě for orchestra
Orchestral 302 34 1892 Komenský, Slavnostní ouvertura Comenius for orchestra Festive Overture; piano 4-hand arrangement, 1892
Orchestral 304 38 1892–1893 Symfonie č. 2 Es dur Symphony No. 2 in E♭ major for orchestra piano 4-hand arrangement, 1893
Orchestral 306 39 1893 V podvečer, symfonická selanka At Twilight, Idyll for orchestra piano 4-hand arrangement, 1898
Orchestral 323 52 1898 Oldřich a Božena, Předehra Oldřich a Božena for orchestra Concert Overture; piano 4-hand arrangement, 1898
Orchestral 324 53 1898 Symfonie č. 3 e moll Symphony No. 3 in E minor for orchestra piano 4-hand arrangement, 1898
Orchestral 54 1897–1898 Dojmy z venkova, Suita Impressions from the Country for orchestra Suite; piano 4-hand arrangement
Chamber music 114 27 1869 Sonatina d moll Sonatina in D minor for violin and piano
Chamber music 174 1872 Klavírní trio f moll Piano Trio in F minor for violin, cello and piano
Chamber music 183 1873 Jasná noc Clear Night for violin and piano
Chamber music 188 11 1874 Klavírní kvartet e moll Piano Quartet in E minor for violin, viola, cello and piano
Chamber music 189 1874 Smyčcový kvartet č. 1 A dur String Quartet No. 1 in A major for violins 2, viola and cello 2 violins, viola and cello
Chamber music 193 1874 Houslová sonáta C dur Sonata in C major for violin and piano
Chamber music 199 1875 Houslová sonáta D dur Sonata in D major for violin and piano
Chamber music 214 1876 Klavírní trio Es dur Piano Trio in E♭ major for violin, cello and piano
Chamber music 238 1878 Koncertní polonéza Concert Polonaise for violin and piano
Chamber music 252 08 1878 Smyčcový kvartet č. 2 G dur String Quartet No. 2 in G major for violins 2, viola and cello 2 violins, viola and cello
Chamber music 257 10 1879 Romance B dur Romance in B♭ major for violin and piano
Chamber music 265 1882 Pisen bez slovPíseň bez slov Song without Words for violins 2 and pianofor 2 violins and piano
Chamber music 269 1883 Thema con variazione pro smyčcový kvartet Theme and Variations in B♭ major for violins 2, viola and cello 2 violins, viola and cello
Chamber music 16 1879 Selanka Idyll for clarinet (or violin) and piano (or orchestra)
Chamber music 39a 1893 Poem v Des dur Poem in D♭ major for violin and piano arranged by Jan Kubelík from a portion of V podvečer
Chamber music 308 42 1893 Klavírní kvintet D dur Piano Quintet in D major for violin, clarinet, horn, cello and piano
Piano 01 1865 Jaro Le printemps for piano
Piano 02 1865–1866 Pet listku do pamatnikuPět lístků do památníku
 1. Věnování
 2. Fantastický kousek
 3. Norská píseň rybářská
 4. Capriccio
 5. Epilog
Feuillets d'album5 Feuillets d'album
 1. Dédicace
 2. Morceau fantastique
 3. Chanson noroise des pêcheurs
 4. Caprice
 5. Épilogue
for piano
Piano 04
1866
1871
Dvě scherza
 1. e moll
 2. Es dur
Scherzi2 Scherzi
 1. E minor
 2. E♭ major
for piano
Piano 223 19 1870–1877 Maličkosti, řada I. Bagatelles, Series I for piano 4-hands
Piano 272 20 1883 Vigiliae2 Vigiliae Vigiliae2 Vigiliae for piano 4-hands orchestrated 1885
Piano 280 22 1869–1885 Zlatý věk Golden AgeThe Golden Age for piano 4-hands 12 Miniatures
Piano 282 24 1868
1885
Fugato a Kolo víl Fugato (1868) and Kolo víl (Fairies' Round-Dance) (1885) for piano 4-hands
Piano 281 25 1868
1885
Ciacona a Impromptu Chaconne (1868) and Impromptu (1885) for piano 4-hands
Piano 129 1871 Mazurek H dur Mazurkas in B major for piano
Piano 206 1875? Offenheim-Waltzer Offenheim Waltzes for piano published under the pseudonym Giovanni Mihuczeni
Piano 222 1877 Suita g moll Suite in G minor for piano 4-hands 3 pieces
Piano 1877 Thema con variazione in B dur Theme and Variations in B♭ major for piano
Piano 1880–1881 Valčík Waltzes in C major for piano
Piano 266 1882 Polka A dur Polka in A major for piano
Piano 1883 12.VIII.1881–18.X.1883 August 12, 1881–October 18, 1883 for piano
Piano 1885 Dvě rondina Rondinos 22 Rondinos for piano
Piano 288 28 1886 Sonáta B dur Sonata in B♭ major for piano 4-hands
Piano 290 29 1887 Z hor From the Mountains for piano suite of 7 pieces
Piano 1891 Zastaveníčko, Serenáda G dur Zastaveníčko, Serenade in G major for piano
Piano 1894 Dvě čtyřruční kousky Pieces for Piano 4-Hands2 Pieces for Piano 4-Hands for piano 4-hands
Piano 1897 Dolce far niente Dolce far niente for piano
Piano 311 41 1891–1894 Nalady, dojmy a upomínky 1Nálady, dojmy a upomínky Moods, Impressions and Souvenirs for piano 171 pieces (Nos. 1~171)
Piano 312 48 1893–1894 Maličkosti, řada II. Bagatelles, Series II for piano 4-hands 4 pieces
Piano 315 44 1895 Nalady, dojmy a upomínky 2Nálady, dojmy a upomínky (Novela) Moods, Impressions and Souvenirs Moods, Impressions and Souvenirs (Novela) for piano 33 pieces (Nos. 172~204)
Piano 319 47 1895–1896 Nalady, dojmy a upomínky 3Nálady, dojmy a upomínky Moods, Impressions and Souvenirs for piano 148 pieces (Nos. 205~352)
Piano 327 57 1896–1898 Nalady, dojmy a upomínky Nálady, dojmy a upomínky Moods, Impressions and Souvenirs for piano 24 pieces (Nos. 353~376)
Piano 328 56 1898–1899 Malířské studie
 1. Lesní samota
 2. Spor masopustu s postem
 3. Rej blažených
 4. Io a Jupiter
 5. Zahradní slavnost
Studies of Painters (Études Pictorales)
 1. Forest Solitude
 2. The Strife between Shrovetide and Lent
 3. The Dance of the Blissful
 4. Io and Jupiter
 5. Garden Festivity
for piano
Choral 167 1872 U mohyly At the Graves for chorus and piano 4-hands words by Jiljí Jahn
Choral 187 55 1872–1874 Meluzína Meluzína for soloist, chorus and orchestra Cantata after Gottfried Kinkel
Choral 192 1872–1874 Svatební scéna Wedding Scene for soloist, chorus and orchestra Cantata
Choral 218 1877 Tichá noc Silent Night for male chorus words by Gustav Pfleger-Moravský
Choral 219 1877 Vytrvej! Hold On! for male chorus words by Eliška Krásnohorská
Choral 233 1877 Frühlingslob for mixed chorus words by Ludwig Uhland
Choral 236 1878 Zdani ProsbaŽdání / Prosba Request for chorus words by Heinrich Heine
Choral 241 1878 Kantáta na památku pětistého výročí úmrtí Karla IV. Cantata to Commemorate the 500th Anniversary of the Death of Charles IV for chorus words by Josef Srb-Debrnov
Choral 255 1879 Zalm 64Žalm 64 Psalm 64 for mixed chorus Biblical text
Choral 261 23 1880–1881 Jarní romance Springtime TaleA Springtime Tale for soprano, bass, chorus and orchestra Cantata after Jaroslav Vrchlický
Choral 276 1884 Letní Summer for children's chorus words by Vilma Sokolovská
Choral 279 21 1885 Missa Brevis F dur Missa Brevis in F major for chorus and organ (string orchestra ad libitum)
Choral 701 1886 Nechoď tam, pojď radš k nám Don't Go There, Come to Us Instead for female chorus folksong
Choral 702 1886 O VelvaryÓ Velvary O, Vervary for male chorus folksong
Choral 703 1886 Proc bychom veseli nebyli?Proč bychom veselí nebyli? Why Should We Not Be Merry? for male chorus folksong
Choral 704 1886 Proc sem jdes?Proč sem jdeš? Why Are You Coming Here? for female chorus folksong
Vocal 015 1865 Wünsch words by Friedrich Rückert
Vocal 018 1865 Konig WiswamistraKönig Wiswamistra words by Heinrich Heine
Vocal 022 1865 Ende words by Heinrich Heine
Vocal 067 1866 Eisblumen words by Moritz Gottlieb Saphir
Vocal 070 1866 Dein Bild words by Moritz Gottlieb Saphir
Vocal 071 1866 Ihr Lied words by Heinrich Heine
Vocal 073 1866 Am Meer words by Heinrich Heine
Vocal 076 1866 Wandl' ich in dem Wald words by Heinrich Heine
Vocal 077 03 1865–1866
1865
1866
Dva zpěvy (Zwei Gesänge)
 1. Ich will meine Seele tauchen
 2. Sommerabend
Songs 22 Songs for voice and piano words by Heinrich Heine
Vocal 082 1867 Verloren words by Joseph von Eichendorff
Vocal 086 1867 Ihr Bildnis words by Heinrich Heine
Vocal 087 1867 Wasserfahrt words by Heinrich Heine
Vocal 092 1868 Madchen mit dem roten MundchenMädchen mit dem roten Mündchen words by Heinrich Heine
Vocal 093 1868 Nachtlied words by Joseph von Eichendorff
Vocal 094 1868 An ein Mädchen words by J. F. Degen
Vocal 100 1868 Bitte words by Nicolaus Lenau
Vocal 101 1868 Oh, wär' ich ein See words by Hafez
Vocal 106 1869 Altes Lied (Es was ein alter König) words by Heinrich Heine
Vocal 107 1869 Frage (Was soll ich sagen?) words by Adelbert von Chamisso
Vocal 116 1869 An den Mond words by Johann Wolfgang von Goethe
Vocal 120 1869 Fürbitte der Blumen words by Heinrich Heine
Vocal 121 1869 Sturmnacht words by Heinrich Heine
Vocal 122 1869 Am Meeresstrande / Abend am Meere words by the composer
Vocal 127 1870 Dein Bild words by Heinrich Heine
Vocal 130 1870 Erwartung 1st setting; words by Heinrich Heine
Vocal 133 1870 Erwartung 2nd setting; words by Heinrich Heine
Vocal 134 1871 Wilhelm Meisters Lehrjahre
 1. Lied der Mignon (Heiß mich nicht reden)
 2. Lied des Mignon (So laßt mich scheinen)
 3. Kennst du das Land
 4. Lied der Mignon (Nur wer die Sehnsucht kennt)
 5. Lied des Harfners (An die Türen will ich schleichen)
 6. Lied des Harfners (Wer nie sein Brot mit Tränen aß)
 7. Philinens Lied
 8. Des Harfners Lied (Wer sich der Einsamkeit ergibt)
 9. Des Harfners Ballade (Der Sänger) (Was hör' ich draußen von dem Tor)
Wilhelm Meister's Apprenticeship 9 songs; words from Wilhelm Meisters Lehrjahre by Johann Wolfgang von Goethe
Vocal 135 1871 Píseň Hildebrantova (Hildenbrandlied) words by Joseph Viktor Schleffel
Vocal 145 1871 Die Höh'n und Berge words by Joseph von Eichendorff
Vocal 146 1871 Mein Knecht! Steh' auf! words by Heinrich Heine
Vocal 148 05 1871 Patero písní z Večerních písní
 1. Umlklo stromů šumění
 2. Na nebi plném hvězdiček
 3. Ty dívko zvláště líbezná
 4. Tvé oko krásné jezero
 5. Přilítlo jaro zdaleka
Songs fromEvening Songs5 Songs from "Evening Songs" for voice and piano poems from Večerní písně (Evening Songs) by Vítězslav Hálek
Vocal 150 1871 Tri pisneTři písně
 1. Róže
 2. Na nebi měsíc s hvězdami
 3. Tak často mi to připadá
Songs 33 Songs
1. words from Dvůr Králové Manuscript
2.~3. words by Vítězslav Hálek
Vocal 155 1871 Dvě písně z Rukopisu královédvorského
 1. Skřívánek
 2. Opuščená
Songs from the Dvur Kralove Manuscript2 Songs from the Dvůr Králové Manuscript words by Václav Hanka
Vocal 157 1871–1872 Patero zpěvů
 1. Tak mne kouzlem ondy jala
 2. Kdyby všecky slzičky
 3. Róže
 4. Na nebi měsíc s hvězdami
 5. Tak často mně to připadá
Songs 55 Songs words by František Čelakovský, Václav Hanka and Vítězslav Hálek
Vocal 1872 Der Asra words by Heinrich Heine
Vocal 160 1872 Es haben uns're Herzen words by Heinrich Heine
Vocal 1872 Die Sterbende words by Adelbert von Chamisso
Vocal 1872 Gedichte 99 Gedichte Poems 99 Poems
Vocal 171 1872 Lieder 33 Lieder (Tři písně)
 1. Tränen (Slzy)
 2. Abschied (Rozloučení)
 3. Nach Sevilla (Do Sevilly)
Songs 33 Songs for voice and piano
1. words by Adalbert von Chamisso
2. words by Joseph von Eichendorff
3. words by Clemens Brentano
Vocal 172 1871–1872 Osm dvojzpěvů
 1. Tam pod javorem jinoch spal
 2. Když patřím na kvítečka
 3. Ty perly modrojasné
 4. Po lásce tvé jsem toužil
 5. Toužebný jara již zavítal čas
 6. Jak hvězdy nebes kvítí
 7. O tobě sním, když země v ranní záři se rozplývá
 8. V kterém kraji poutník složí slabé údy naposled?
Duets 88 Duets for voices 2 and pianofor 2 voices and piano words by Josef Srb-Debrnov after Joseph Freiherr von Eichendorff, Heinrich Heine, Adelbert von Chamisso, Friedrich Rückert and Johann Wolfgang von Goethe
Vocal 1872 Erlkönigs Tochter words by Johann Gottfried Herder
Vocal 181 07 1872–1873
1872
1873
1872
1873
Balladen 44 Balladen (Čtyři balady)
 1. Der Spielmann
 2. Waldnacht
 3. Loreley
 4. Tragödie
Ballades 44 Ballades for voice and piano
1. words by Adalbert von Chamisso
2. words by Hermann Lingg
3.~4. words by Heinrich Heine
Vocal 182 1873 Jest mnoho domů na světě for soprano and alto Canon; words by Ladislav Quis
Vocal 204 1875 Kytice Bouquet words from the Dvůr Králové Manuscript
Vocal 205 1875 ZezhuliceŽežhulice Cuckoo words from the Dvůr Králové Manuscript
Vocal 221 1877 Jahody Strawberries words from the Dvůr Králové Manuscript
Vocal 227 1874–1877
1875
1876
1875
1876
1874
1876
1876
1876
1877
1877
Neue Lieder
 1. Sprecht ihr mitternacht'gen Sterne
 2. Oh rauh der Herbst
 3. Die Sennin
 4. Wie der Mond
 5. Wie bist du meine Königin
 6. Die Jungfrau schäft
 7. Im Frühling
 8. Der bleiche Heinrich
 9. Ich armes Klosterfräulein
 10. Legende
New Songs for voice and piano 10 Songs
1. words by Hermann Lingg
2. words by Emanuel Geibel
3. words by Nicolaus Lenau
4. words by Heinrich Heine
5. words by Georg Friedrich Daumer after Hafez
6. words by Heinrich Heine
7. words by Julius Sturm
8. words by Heinrich Heine
9. words by Justinus Kerner
10. words by Ludwig Bowitsch
Vocal 237 12 1872–1878
1872
1876
1877
1877
1878
1876
Sestero pisniŠestero písní
 1. Má dívenka jak růže
 2. Kohoutek
 3. Holubička z dubu
 4. Pomoc pro náramnou lásku
 5. V lese
 6. Jarní
Songs 66 Songs for voice and piano
1. words by Robert Burns
2.~4. words by František Čelakovský
5. words by Ladislav Quis
6. words by Klaus Grothe
Vocal 243 1878 Lass mich von deinen Aug'
Vocal 275 1884 Nevěrná píseň Unfaithful Song for female voices 3for 3 female voices
Vocal 1884 Letní píseň Summer Song for voices 2 and pianofor 2 voices and piano or harmonium
Vocal 1884 Jarní píseň Spring Song for voices 2 and pianofor 2 voices and piano or harmonium
Vocal 289 1884 Společenská píseň Sociable Song for voices 2 and pianofor 2 voices and piano or harmonium
Vocal 300 36 1891 Jarní paprsky
 1. Předtucha jara
 2. Noční nálada
 3. Pěvcova útěcha
 4. Mignon
 5. To tam!
 6. Snící jezero
 7. Večerní píseň
 8. Večerní modlitba
 9. Probuzení jara
 10. Májová noc
 11. Veselá dívčina
 12. Opuštěná
 13. Žena vojínova
 14. Požehnání
Spring Rays for voice and piano 14 songs
1. words by Jaroslav Vrchlický
2. words by Ladislav Dolanský after Joseph Freiherr von Eichendorff
3. words by Ladislav Dolanský after Justinus Kerner
4. words by Ladislav Quis after Johann Wolfgang von Goethe
5. words by Ladislav Dolanský after Joseph Freiherr von Eichendorff
6. words by Ladislav Dolanský after Julius Mosen
7. words by Ladislav Dolanský after anonymous
8. words by Ladislav Dolanský after Joseph Freiherr von Eichendorff
9. words by Ferdinand Pujman after Julius Sturm
10. words by Ferdinand Pujman after Emanuel Geibel
11.~13. words by Ferdinand Pujman after Klaus Groth
14. words by Ferdinand Pujman after Johann Georg Fischer
Vocal 305 1893 Tys mi tak blízko You Are Near Me words by Jaroslav Vrchlický
Vocal 1893 Když k vám vesel chodím When Merrily I Walk to You words by Jan Neruda
Vocal 1878
1894
Mne z oka tvého nech
Vocal 316 45 1895 Poupata, pět dětských písní
 1. Před spaním
 2. Pěnkava a sedmihlásek
 3. Okáč
 4. Lesní zvonky
 5. Zahrajem si na vojáky
Buds, 5 Children's Songs words by Josef Václav Sládek and Vilma Sokolovská
Vocal 317 1895 Drahý zpěvák Dear Singer words by František Čelakovský

Famous quotes containing the words list of and/or list:

  I made a list of things I have
  to remember and a list
  of things I want to forget,
  but I see they are the same list.
  Linda Pastan (b. 1932)

  A man’s interest in a single bluebird is worth more than a complete but dry list of the fauna and flora of a town.
  Henry David Thoreau (1817–1862)