List of Cities, Towns, and Villages in Slovenia/T

This is a list of cities, towns, and villages in Slovenia, starting with T.
(List of settlements: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž )

<tr>
Place Municipality
Tabor nad Knežakom Pivka
Tabor Nova Gorica
Tabor Sežana
Tabor Tabor (občina)
Tajhte Šentjur pri Celju
Talčji Vrh Črnomelj
Tanča Gora Črnomelj
Tatinec Kranj
Tatre Hrpelje-Kozina
Tavžlje Cerknica
Teharje Celje
Tehovec Medvode
Tekačevo Rogaška Slatina
Telče Sevnica
Telčice Sevnica
Temenica Ivančna Gorica
Temljine Tolmin
Temnica Miren-Kostanjevica
Tenetiše Kranj
Tenetiše Litija
Tepanje Slovenske Konjice
Tepanjski Vrh Slovenske Konjice
Tepe Litija
Ter Ljubno
Terbegovci Sveti Jurij ob Ščavnici
Tešanovci Moravske Toplice
Tešova Vransko
Tevče Ajdovščina
Tevče Laško
Tibolci Gorišnica
Tihaboj Litija
Tinjan Koper
Tinjska Gora Slovenska Bistrica
Tirna Zagorje ob Savi
Tirosek Gornji Grad
Tisovec Dobrepolje
Tišenpolj Kostel
Tišina Tišina (občina)
Tlaka Litija
Tlake Grosuplje
Tlake Rogatec
Todraž Gorenja vas-Poljane
Tolčane Ivančna Gorica
Tolmin Tolmin
Tolminske Ravne Tolmin
Tolminski Lom Tolmin
Tolsti Vrh P. R. na K. - del Dravograd
Tolsti Vrh P. R. na K. - del Ravne na Koroškem
Tolsti Vrh pri Mislinji Mislinja
Tolsti Vrh Litija
Tolsti Vrh Slovenske Konjice
Tolsti Vrh Šentjernej
Tomačevica Komen
Tomaj Sežana
Tomaška vas Slovenj Gradec
Tomaž nad Praprotnem Škofja Loka
Tomaž nad Vojnikom Vojnik
Tomažini Velike Lašče
Tomažja vas Škocjan
Tominje Ilirska Bistrica
Tomišelj Ig
Topla Reber Kočevje
Topla Črna na Koroškem
Topol pri Begunjah Cerknica
Topol pri Medvodah Medvode
Topol Bloke
Topolc Ilirska Bistrica
Topole Mengeš
Topole Rogaška Slatina
Topolje Železniki
Topolovci Cankova
Topolovec Koper
Topolovec Šmarje pri Jelšah
Topolovo Kozje
Topolšica Šoštanj
Topovlje Braslovče
Torka Železniki
Torovo Vodice
Toško Čelo Ljubljana
Tovsto Laško
Trata pri Velesovem Cerklje na Gorenjskem
Trata Semič
Trata Škofja Loka
Trate Šentilj
Tratna ob Voglajni Šentjur pri Celju
Tratna pri Grobelnem Šentjur pri Celju
Trava Loški Potok
Travna Gora Sodražica
Travni Dol Novo mesto
Travnik Cerkno
Travnik Loški Potok
Trbinc Mirna
Trboje Šenčur
Trbonje Dravograd
Trbovlje Trbovlje
Trčova Maribor
Trdkova Kuzma
Trdobojci Videm
Trebanjski Vrh Trebnje
Trebča vas Žužemberk
Trebče Bistrica ob Sotli
Trebelno pri Palovčah Kamnik
Trebelno Trebnje
Trebenče Cerkno
Trebeše Koper
Trebež Brežice
Trebež Ivančna Gorica
Trebija Gorenja vas-Poljane
Trebižani Komen
Trebnja Gorica Ivančna Gorica
Trebnje Trebnje
Trebnji Vrh Semič
Tremerje Celje
Trenta Bovec
Trgovišče Ormož
Triban Koper
Tribej Dravograd
Tribuče Črnomelj
Trimlini Lendava
Trlično Rogatec
Trnava Braslovče
Trniče Starše
Trnjava Lukovica
Trnje Črenšovci
Trnje Pivka
Trnje Škofja Loka
Trnje Trebnje
Trno Šentjur pri Celju
Trnov Hrib Laško
Trnovci Ormož
Trnovče Lukovica
Trnovec pri Dramljah Šentjur pri Celju
Trnovec pri Slovenski Bistrici Slovenska Bistrica
Trnovec Kočevje
Trnovec Medvode
Trnovec Metlika
Trnovec Mozirje
Trnovec Sevnica
Trnovec Videm
Trnovica Ivančna Gorica
Trnovlje pri Celju Celje
Trnovlje pri Socki Vojnik
Trnovo ob Soči Kobarid
Trnovo Laško
Trnovo Nova Gorica
Trnovska vas Trnovska vas
Trnovski Vrh Trnovska vas
Trobelno Kamnik
Troblje Slovenj Gradec
Trobni Dol Laško
Trojane Lukovica
Trojno Laško
Tropovci Tišina (občina)
Troščine Grosuplje
Trotkova Benedikt
Trpčane Ilirska Bistrica
Trsek Koper
Trstenik Benedikt
Trstenik Kranj
Trstenik Trebnje
Trščina Sevnica
Trška Gora Krško
Trška Gora Novo mesto
Trška Gorca Šentjur pri Celju
Trtnik Tolmin
Truške Koper
Trzin Trzin
Tržec Videm
Tržič Dobrepolje
Tržič Tržič
Tržišče Rogaška Slatina
Tržišče Rogaška Slatina
Tržišče Sevnica
Tublje pri Hrpeljah Hrpelje-Kozina
Tublje pri Komnu Sežana
Tučna Kamnik
Tuji Grm Ljubljana
Tuljaki Koper
Tuncovec Rogaška Slatina
Tunjice Kamnik
Tunjiška Mlaka Kamnik
Tupaliče Preddvor
Tupelče Komen
Turiška vas na Pohorju Slovenska Bistrica
Turiška vas Slovenj Gradec
Turjak Velike Lašče
Turjanci Radenci
Turjanski Vrh Radenci
Turje Hrastnik
Turnišče Turnišče
Turno Šentjur pri Celju
Turnše Domžale
Turški Vrh Zavrč
Tušev Dol Črnomelj

Famous quotes containing the words list of, villages and/or list:

  Modern tourist guides have helped raised tourist expectations. And they have provided the natives—from Kaiser Wilhelm down to the villagers of Chichacestenango—with a detailed and itemized list of what is expected of them and when. These are the up-to- date scripts for actors on the tourists’ stage.
  Daniel J. Boorstin (b. 1914)

  Remember the rights of the savage, as we call him. Remember that the happiness of his humble home, remember that the sanctity of life in the hill villages of Afghanistan, among the winter snows, is as inviolable in the eye of Almighty God, as can be your own.
  —W.E. (William Ewart)

  Do your children view themselves as successes or failures? Are they being encouraged to be inquisitive or passive? Are they afraid to challenge authority and to question assumptions? Do they feel comfortable adapting to change? Are they easily discouraged if they cannot arrive at a solution to a problem? The answers to those questions will give you a better appraisal of their education than any list of courses, grades, or test scores.
  Lawrence Kutner (20th century)